Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvalitetssäkring av byggnadsförteckning for bredbandsstöd

Publicerad: Uppdaterad:
Kommunerna i Västra Götaland

Post- och Telestyrelsen (PTS) har gjort en byggnadsförteckning för varje län, där de byggnader som är listade anses berättigade till bredbandsstöd. VGR behöver nu kommunernas hjälp att kvalitetssäkra förteckningen för att marknadens aktörer ska kunna få ett bättre underlag för sitt arbete.

Bredbandsstödet som ska fördelas ut över Sverige ligger i år på 1,6 miljarder kr.

I Västra Götaland är det totalt över 30 000 byggnader i förteckningen, som PTS vill få kvalitetssäkrad i två steg.

Vilka byggnader har bredband, eller borde ha?

I det första steget ska VGR och kommunerna gå igenom förteckningen för att se om de byggnader som finns med redan är anslutna till snabbt bredband, eller om det saknas andra byggnader utan snabbt bredband.

Resultatet av denna genomgång ska vara rapporterat till PTS senast den 23 februari.

I det andra steget frågar man marknadens aktörer om förteckningen stämmer överens med deras uppfattning om läget.

Material att granska

För regionerna och kommunerna är det alltså en väldigt tajt tidsplan. För att förenkla för kommunerna att göra sin granskning kommer VGR att tillgängliggöra förteckningen

  • som den är, i excelformat, till de kommuner som själva har GIS-kompetens att ta sig an den.
  • i form av en webb-GIS-karta som kommunerna kan få tillgång till för att visuellt se var byggnaderna ligger. Detta hoppas vi ska vara färdigt den 5 februari.

Kontakta bredbandskoordinator eller UBit-gruppen

Eftersom vi inte har tillstånd att publicera förteckningen och kartan öppet, måste kommunernas representant kontakta antingen regionens bredbandskoordinator eller respektive kommunalförbunds representant i UBit-gruppen för att få tillgång.

Profilbild av Eric Åkerlund

Eric Åkerlund

Regional bredbands-kooordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad:
Uppdaterad: