Aktuellt

Aktuellt om bredbandsutveckling i Västra Götaland.

Aktuellt

Hur påverkas landsbygden av fiberutbyggnad via fiberföreningar? Väldigt lite är undersökt om vad arbetet faktiskt har lett till. Man kan tycka att det är självklart att det är enklare att driva företag på landsbygden, att studera på distans, att konsumera digitalt förmedlad media och att hålla kontakt med släkt och vänner när det finns en snabb och stabil bredbandsuppkoppling hemma och på jobbet, men hur vet vi att det verkligen är sant? Inte förrän nu, när vi har undersökt de faktiska konsekvenserna hos mer än 100 fiberföreningar på landsbygden kan vi med säkerhet säga att det är så.

Västra Götalandsregionen har lämnat ett remissvar på PTS förslag om marknadsavgränsningar på marknaderna 3a och 3b.

Hur har landsbygden påverkats av fiberutbyggnaden?

Information från UBit-gruppen om vad som har hänt hittills under året på bredbandsfronten i Västra Götalands län. Juni 2017.

Information från UBit-gruppen om vad som har hänt på bredbandsfronten i Västra Götalands län. December 2016.

Senast uppdaterad: 2017-11-28 15:54