Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bredband i Västra Götaland

95 procent av alla hushåll och företag i Västra Götaland ska ha tillgång till bredband med en hastighet av 100 Mbit per sekund i båda riktningarna år 2020. Det är ett av målen i Västra Götalandsregionens bredbandsstrategi.

Varför bredband?

Bra IT-infrastruktur ger olika nytta för olika målgrupper:

Invånare: 

 • skapar en mer attraktiv region för invånare och verksamheter
 • ger möjlighet till moderna tjänster i hemmet som TV, underhållning, distansutbildning och samhällstjänster

 • bidrar till mer hållbar utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten

 • ger de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna

 • ökar förutsättningarna för trygghet i hem- och äldrevård

 • ger god kommunikationsmöjlighet med mobilt bredband under kollektivtrafikresor

Näringsliv: 

 • skapar förutsättning för expansion och utveckling av befintliga företag

 • ger möjlighet för nyföretagsetablering av moderna företag i alla delar av länet, även på landsbygden

 • bidrar till att företag överallt har lika stora möjligheter att leverera tjänster mot hela världen

 Offentlig verksamhet: 

 • ger förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga verksamhetssystem

 • bidrar till att möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader så att skattehöjningar kan undvikas

 • ökar möjligheterna för lika bra offentlig service på landsbygd som i tätort

 • ger möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i hemmiljö

Turister/besökare:

 • erbjuder uppkoppling på ett flertal turistmål och andra ställen utanför tätorterna

En bra IT-infrastruktur är också en viktig förutsättning för hållbar utveckling. 

Stöd för bredbandsutbyggnad till kommuner och fiberföreningar

I vissa områden är det kommersiella intresset svagt och där krävs det även finansiellt stöd för att nå målen. Det finns olika stödmöjligheter för bredbandsutbyggnad i gles- och landsbygd.

Kommuner, fiberföreningar och företag - läs mer och ansök om de olika stöd som finns för utbyggnad av bredband

Eric Åkerlund

Regional bredbandskoordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Tore Johnsson

Regional samordnare digital agenda
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-03-16 08:23