Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning och utvärdering av regional utveckling

Uppföljning och utvärdering är viktiga av flera olika skäl och kan ha olika fokus. Det övergripande syftet är att ge en ökad kunskap som i sin tur bidrar till att öka graden av lärande.

Uppföljning

Insatser som medfinansieras av Västra Götalandsregionen följs upp på olika sätt. Det handlar om ekonomisk respektive innehållsinriktad uppföljning. På vilket sätt skiljer sig åt beroende på typ av insats. Information om vilken uppföljning som är aktuell skickas ofta ut i samband med beslut.

Utvärdering

Västra Götalandsregionen genomför även utvärderingar av olika slag. Med utvärdering menar vi här en analys och värdering av en specifik insats med avseende på genomförande, resultat och effekter. Resultat och effekter relateras till uppsatta mål. En utvärdering sker vanligen när en insats är avslutad, men kan även ske under en insats. En utvärdering utmynnar i lärdomar inför framtiden.

En modell för för regional utveckling, Västra Götalandsregionen

För att få ett system över vad som bör följas upp och vilka insatser som bör utvärderas har en modell för systematisk uppföljning och utvärdering för ett ökat lärande tagits fram för avdelningarna vid koncernstab regional utveckling och koncernavdelning kultur. Modellen utgår från de övergripande styrdokumenten för regional utveckling och kultur, och appliceras på de berörda avdelningarnas arbete vad gäller planer, uppdrag, verksamheter, projekt, organisationsbidrag och företagsstöd. I modellen lyfts även kriterier för urval för utvärdering. 

Genomförda uppföljningar och utvärderingar

Nedan listas uppföljningar och utvärderingar som genomförts inom regional utveckling. Det går också att filtrera fram utvärderingar och uppföljningar inom olika ämnesområden genom att gå via analysportalen.

Analysportalen

Sortera på:

Rapportlista: Uppföljning utvärdering

#

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

A
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021
Ämnesområde
Regionens utveckling
Ansvarig
Samhällsanalys, Externt
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering, Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021
Ämnesområde
Näringsliv
F
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021
Ämnesområde
Näringsliv
S
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2017
Ämnesområde
Näringsliv
U
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021
Ämnesområde
Trafik och infrastruktur
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pbi
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021
Ämnesområde
Trafik och infrastruktur
Ansvarig
Samhällsanalys, Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2019, 2019
Ämnesområde
Miljö och natur, Miljö och natur
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning, Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021, 2021
Ämnesområde
Arbetsmarknad, Regionens utveckling
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf, Pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021
Ämnesområde
Näringsliv, Näringsliv, Regionens utveckling
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021
Ämnesområde
Kultur och fritid, Kultur och fritid, Regionens utveckling, Arbetsmarknad
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
VGR-övergripande, Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021
Ämnesområde
Regionens utveckling, Miljö och natur, Utbildning och forskning, Kultur och fritid, Arbetsmarknad
Ansvarig
Samhällsanalys, Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021
Ämnesområde
Regionens utveckling, Arbetsmarknad, Miljö och natur, Miljö och natur
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021
Ämnesområde
Arbetsmarknad, Regionens utveckling, Miljö och natur
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf, Pdf
Kategori
Samhälle och befolkning, Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021, 2021
Ämnesområde
Arbetsmarknad, Miljö och natur, Regionens utveckling
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021
Ämnesområde
Regionens utveckling, Arbetsmarknad, Miljö och natur
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021, 2021
Ämnesområde
Regionens utveckling, Utbildning och forskning, Arbetsmarknad
Ansvarig
Samhällsanalys, Samhällsanalys
Format
.pdf
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021
Ämnesområde
Näringsliv, Arbetsmarknad, Regionens utveckling
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021
Ämnesområde
Regionens utveckling, Regionens utveckling, Arbetsmarknad, Kultur och fritid, Miljö och natur
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2021
Ämnesområde
Regionens utveckling, Arbetsmarknad, Miljö och natur, Näringsliv, Kultur och fritid
Å
Ansvarig
Samhällsanalys
Format
.pdf
Kategori
Samhälle och befolkning
Projekt
Uppföljning och utvärdering
Publiceringsår
2017
Ämnesområde
Regionens utveckling, Näringsliv
  1. Nästa

Senast uppdaterad: 2023-02-07 09:05