Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lista över samtalstillfällen 2019

Nedan är en sammanställning över de samtal som genomfördes under 2019.

22/1 Kunskapskonferens Förutsättningarna i Västra Götaland (presentation av Regionrapporten Vår bästa tid är nu? och panelsamtal)

22/2 Kommuncheferna i Fyrbodal

22/2 Direktionen för Boråsregionens (presentation av Regionrapporten Vår bästa tid är nu?)

26/2 Framtidsseminarium på konferensen Fullföljda studier
Konferens Fullföljda studier 2019

28/2 Sociala ekonomins råd (företrädare för civila samhället)
Information om social ekonomi

1/3 Kommuncheferna i Göteborgsregionen

1/3 MR-samråden (företrädare för civila samhället)
Information om MR-samråden

5/3 Strukturbildsgruppen

6/3 Winnet, EDCS och Länsstyrelsen - om jämställdhet

15/3 Kommuncheferna i Sjuhärad

19/3 Science Park VD-nätverk

28/3 Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund (presentation av Regionrapporten Vår bästa tid är nu?)

29/3 Kommuncheferna i Skaraborg

29/3 Styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (presentation av Regionrapporten Vår bästa tid är nu?)

16/4 Digitaliseringsrådet

24/4 Nätverket för Västra Götalands inkubatorer
Mer om inkubatorerna

26/4 Klimat 2030
Träff med alla samordnare och styrgrupper för de fyra fokusområdena.
Mer om klimat 2030

26/4 Näringslivschefer i Fyrbodal

3/5 Kommunchefsdagen

7/5 Länsstyrelsen

7/5 Fyrbodals kompetensråd
I detta delregionala forum samlar kommunalförbundet utbildningsanordnare för gymnasiet, vuxenutbildning och högre utbildning, företagsorganisationer, VGR, arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen.

7/5 Näringslivschefer i Göteborgsregionen, BRG

8/5 Folkhälsostrategsnätverk

9/5 Skaraborg kompetensforum
I detta delregionala forum samlar kommunalförbundet utbildningsanordnare för gymnasiet, vuxenutbildning och högre utbildning, företagsorganisationer, VGR, arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen.

9/5 Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund (presentation av Regionrapporten Vår bästa tid är nu?)

13/5 Göteborgsregionens kompetensråd
I detta delregionala forum samlar kommunalförbundet utbildningsanordnare för gymnasiet, vuxenutbildning och högre utbildning, företagsorganisationer, VGR, arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen.

13/5 Seminarium: Hur vässar vi den regionala innovationspolitiken?
Till sidan om seminarierna

14/5 KP-Forumgruppen Boråsregionen
I detta delregionala forum samlar kommunalförbundet utbildningsanordnare för gymnasiet, vuxenutbildning och högre utbildning, företagsorganisationer, VGR, arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen.

16/5 Seminarium och samtal: Västra Götalands landsbygder 
Representanter från näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor med fokus på landsbygdens roll för Västra Götalands utveckling.
Inbjudan och program för samtal om Västra Götalands landsbygder.pdf

17/5 Regionövergripande nätverk för fullföljda studier
Representanter från samtliga kommunalförbund och VGR (regional utveckling och hälso- och sjukvården).

27/5 Samordningsförbunden
Träff mellan förbundschefer för samordningsförbunden i Västra Götaland, Halland, Karlstad.

28/5 Näringslivschefer i Skaraborg

28/5 Kommundag - EU-forum Västra Götaland

4/6 Kompetensplattform Strategiska gruppen
Representanter från samtliga kommunalförbund, Arbetsförmedlingen, BRG och VGR.
Strategisk påverkan

4/6 Seminarium: Smart och hållbar industri i Västra Götaland
Till sidan för seminarierna

5/6 Seminarium: Vad ser vi bakom hörnet? Morgondagens arbetstagare, konsumenter och affärsmodeller
Till sidan för seminarierna

12/6 Konsulära kåren i västra Sverige.  

13/6 Nätverk för rektorerna för lärosätena i Västra Götaland, tillsammans med VGR

22/8 Regionutvecklingsnämndens presidium träffar representanter från näringslivet

4/9 Styrgrupp skogsstrategi

13/9 Politiskt samtal Skaraborg

19/9 Fördjupningsdag Göteborg
Om fördjupningsdagarna

23/9 Politiskt samtal BRG

23/9 Fördjupningsdag Trollhättan
Om fördjupningsdagarna

26/9 Politiskt samtal Göteborgsregionen

27/9 Politiskt samtal Boråsregionen

4/10 Beredningen för hållbar utveckling (BHU) bjuder in till informations- och kunskapsdag om gemensamma strategier (RUS och   infrastrukturplaner). Målgrupp: KSO, Oppositionsråd, kommundirektörer
Om BHU:s Kunskapsdag gemensamma strategier 

8/10 Regionfullmäktige: Dialog om pågående process med att ta fram regional   utvecklingsstrategi 2021-2030

2/12 Framtid Västra Götaland 2019
Om Framtid Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2020-09-17 13:44