Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fördjupningsdagar 19 och 23 september

Fotograf: VGR

I september anordnades två fördjupningsdagar. Under fördjupningsdagarna tog vi nästa steg i arbetet med att ta fram en gemensam regional utvecklingsstrategi 2021-2030.

Under våren genomfördes 40 olika dialogtillfällen och fler än 600 personer inom kommun, näringsliv, myndigheter och det civila samhället bidrog med sin kunskap och kloka inspel. Efter en sommar av analys och sammanställning av dialogresultaten fortatte vårt gemensamma arbete med strategin i september i form av två fördjupningsdagar. Under fördjupningsdagarna samlades sektorer och branscher i blandade aktörssamtal som skär på tvären för att ge en större helhet.

Läs mer i artikeln om fördjupningsdagarna

Presentationsmaterial från dagarna

Fördjupningsdagarna presentationsmaterial.pdf

Innehåll

Deltagarna samtalade över aktörsgränserna för att vidareutvecklade och konkretiserade de områden med behov av kraftsamling som lyfts fram under våren. Vi vände och vred på de områden som har utkristalliserats utifrån en rad olika perspektiv och vår samlade kunskap och testade hur de håller utifrån olika perspektiv och hur de står sig mot den utveckling vi ser att Västra Götaland behöver ha 2040/2050?

Program

08:00-09:00 Registrering och mingel med kaffe/fralla

09:00-10:00 Regionutvecklingsdirektör Helena L Nilsson hälsar välkommen
Processledarna Maria Jakobsson och Hanna Jönsson berättar om arbetet med den nya strategin och utfallet från vårens samtal och dialoger. Moderator Emelie Widarsson introducerar dagens upplägg.

10:00-12:00 Dialogpass 1: Fördjupning inom områden med behov av kraftsamling utifrån olika aktörsgruppers perspektiv.

11:50-12:45 Lunch

12:45-14:15 Dialogpass 1 fortsätter

14:15-15:45 Dialogpass 2: Fördjupning inom respektive område utifrån perspektiven internationellt, framtid, regional rådighet och olika platsers förutsättningar.

15:45-16:00 Sammanfattning och avslutande reflektion från några nyckelaktörer

Senast uppdaterad: 2019-10-10 13:23