Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Modigt ledarskap, samverkan och handling – det som krävs för att möta våra samhällsutmaningar

I december 2019 anordnades konferensen Framtid Västra Götaland – Ledarskap och samverkan i en tid av omställning. Över 500 personer som arbetar med utvecklingsfrågor inom kommun, näringsliv, akademi och civilsamhälle samlades och diskuterade hur vi med våra olika styrkor, perspektiv och förutsättningar kan skapa en hållbar utveckling.

I utvärderingen av konferensen ställdes tre frågor till de som deltog och svaren kommer att vara en viktig del i processen med att ta fram vår nästa regionala utvecklingsstrategi som ska gälla från 2021-2030. Svaren var många men flera av aktörena är överens om följande på frågan om vilken samverkan och vilket ledarskap som krävs för att möta våra gemensamma samhällsutmaningar:

 • Samverkan och ledarskap som baseras på tillit
 • Modigt ledarskap där politik sätter riktning/mål och organisationen får förtroendet att genomföra
 • Tydlighet, förtroende och målstyrning
 • Ett ledarskap som fångar upp och utgår från olika platsers förutsättningar och fokuserar på de utvecklingsområden som verkligen är gemensamma
 • Tålamod, långsiktighet, medmänsklighet, tillit och mod att låta saker gå fel och lov att testa nytt

Vilka är framgångsfaktorerna?

På frågan om vilken som är den viktigaste framgångsfaktorn för ett gemensamt och kraftfullt regionalt utvecklingsarbete var svaren bland annat:

 • Samverkan och dialog mellan aktörer och invånare. Även med ungdomar
 • Se inom vilka utvecklingsområden regionen kan göra riktig skillnad, fokusera där och låt stad och stat driva sina frågor 
 • Vilja och engagemang. Kunskapsspridning om alla goda exempel, både stora och små 
 • Gemensam målbild och att avsätta resurser 
 • Skapa gemensamma aktiviteter som stödjer mål. Tydlighet. Efterfråga resultat och följa upp 
 • Att man nu går från ord till handling 

Så kan vi öka takten i omställningen

Sista frågan handlade om vad deltagarna tycker är viktigast för att öka takten i omställningen. Här är några av svaren: 

 • Visa målbilden för de som berörs av omställningen. Om man vet vart man ska är det lätt att jobba åt det hållet
 • Konkreta handlingsplaner med begripliga och uppföljningsbara mål. Som följs upp med täta intervall
 • Våga prioritera bort. Att öka takten innebär att vi lägger mer tid och resurser och därmed måste vi göra mindre av något annat
 • Att våga testa nya sätt, att förflytta positionerna, att våga öppna upp för nya sätt att tänka
 • För att nå långsiktig förändring så är det NU vi ska agera. Bestäm oss för vad vi ska göra och gör det. Det är inte svårare än så.

Remiss i vår

Nästa steg i processen är att strategin skickas ut på remiss i april 2020 till ett brett antal aktörer i Västra Götaland. Efter remissomgången kommer strategin att arbetas om och slutligt beslut om strategin tas av regionfullmäktige i början av 2021. Läs mer om remissförfarandet här. 

I de fortsatta samtalen om den regionala utvecklingsstrategin kommer vi att fokusera på hur och vad som krävs för att vi ska få en stark genomförande kraft i arbetet med att omsätta strategin i praktiken.

Konferensen Framtid Västra Götaland nästa år kommer att vara startskottet för när den nya strategin är antagen och det är dags att förverkliga den! 

Senast uppdaterad: 2020-01-20 16:29