Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Skärpningen i Västra Götaland görs för att stoppa den ökande smittspridningen av covid-19.

Läs mer på www.vgregion.se/covid-19

Aktuellt RUS

Aktuellt

 • Förslaget till nästa regionala utvecklingsstrategi har varit ute på remiss och engagemanget hos aktörer och organisationer i och omkring Västra Götaland har varit stort. När remissperioden stängde i slutet på september hade 127 svar kommit in med viktiga inspel och perspektiv på innehållet i den kommande strategin.

 • Smart specialisering handlar om att värna det som bidrar stort till den regionala ekonomin. Men det handlar lika mycket om att bidra till att bredda och diversifiera det regionala näringslivet. Två nya rapporter beskriver regionala specialiseringar i Västra Götaland utifrån olika perspektiv.

 • Konsekvenserna av Brexit och Corona är inte bara relevanta på nationell och internationell nivå utan också på regional. I en tid då coronapandemin ställt oss inför tuffa utmaningar har frågan om hur Västra Götaland ska utvecklas på längre sikt blivit allt viktigare. Den regionala utvecklingsstrategin visar vägen för var Västra Götaland ska befinna sig om tio år. En viktig diskussion just nu med bakgrund av pandemin är vad vi har lärt oss och vad vi ska ta med oss in i ett förändrat samhälle.

 • Över 190 personer såg webbinariet som Västra Götalandsregionen (VGR) tillsammans med Reväst anordnade 7 maj. Ämnet var förslaget till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västra Götaland 2021-2030 som är ute på remiss.

 • I december 2019 anordnades konferensen Framtid Västra Götaland – Ledarskap och samverkan i en tid av omställning. Över 500 personer som arbetar med utvecklingsfrågor inom kommun, näringsliv, akademi och civilsamhälle samlades och diskuterade hur vi med våra olika styrkor, perspektiv och förutsättningar kan skapa en hållbar utveckling.

 • Tisdagen den 8 oktober sammanträdde regionfullmäktige och på agendan fanns för första gången en hearing om nästa regionala utvecklingsstrategi 2021-2030. En hearing som gav regionfullmäktige möjlighet att komma in i samtalet om den regionala utvecklingsstrategin på ett tidigt stadium, innan den är färdigformulerad och föremål för beslut i RF vintern 2020.

 • Drygt 100 kommunpolitiker och kommunchefer från 35 kommuner samlades den 4 oktober i Borås för en informationsdag om våra gemensamma strategier i Västra Götaland. Kompetensförsörjning, infrastruktur, klimatet och gröna näringar och entreprenörskap lyftes alla som viktiga framtidsfrågor att kraftsamla kring när kommunerna fick tillfälle att spela in sina viktigaste medskick till arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategi 2021 - 2030.

 • Det bjöds på många engagerande tankar, dynamiska samtal och kloka inspel från näringsliv, kommuner,  myndigheter, akademi och det civila samhället när Västra Götalandsregionen bjöd in till en heldag för att tillsammans vända på perspektiven i det gemensamma arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi 2021-2030.

 • Västsverige och Sverige toppar EU-kommissionens uppföljningar och utvärderingar inom bland annat digitalekonomi och innovation. Det visar två nyligen utförda jämförelsestudier, The Digital Economy and Society Index (DESI) och European Innovation Scoreboard, där medlemsstaterna i Europa har utvärderats efter digital prestanda och konkurrenskraft inom innovation.

 • Efter en intensiv vår med samtal, seminarier och dialoger i processen med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi har det nu kommit en första sammanställning över vad som kommit fram i samtalen.

 • Den 5 juni presenterades resultaten av en undersökning om morgondagens konsumenter och vad de kommer efterfråga på Västra Götalandsregionens utvecklingsseminarium i Göteborg. Undersökningen kan hjälpa företag och organisationer att förstå och skapa nya affärsmöjligheter och blir ett viktigt bidrag i Västra Götalandsregionens arbete med ny regional utvecklingsstrategi (RUS).

 • Den regionala innovationspolitiken lockade en fullsatt publik på ett frukostseminarium på Lindholmen Science Park den 13 maj. Seminariet "Hur vässar vi den regionala innovationspolitiken?" var bara inte ett angeläget tema utan också ett tillfälle att inhämta synpunkter i arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi 2030.

 • Det handlade om hållbar tillväxt, sysselsättning, infrastruktur och kompetensförsörjning när 49 kommunchefer, kommunalförbundsdirektörer och företrädare från koncernledning regional utveckling i Västra Götalandsregionen möttes på Lindholmen Science park i Göteborg för att påbörja arbetet tillsammans med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2030.

 • Hur kan vi uppnå synergier mellan lokala, regionala, nationella och internationella nivån för att nå bästa möjliga utvecklingskraft? Det är en av frågorna som kommer diskuteras 28 maj när "EU forum Västra Götaland" anordnas som en del i framtagandet av nästa regionala utvecklingsstrategi.

 • Under våren anordnas tre seminarium på temat innovation och konkurrenskraft som en del i arbetet att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi. Först ut är frukostseminariet Hur vässar vi den regionala innovationspolitiken? 13 maj.

 • Europakommissionen publicerade tidigare i år reflektionspappret ”Ett hållbart EU 2030” där man pekar ut de viktigaste politikerområdena som måste involveras om man i EU ska uppfylla de hållbara utvecklingsmålen. Reflektionspappret innehåller förslag till gemensamma prioriteringar och mål som ligger till grund för Europeiska kommissionens långsiktiga arbete och EU:s budget 2021-2027.

 • En Think tank har bildats för att stötta arbetet med att den nya regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2030. Den består av handplockade personer med kompetenser från olika områden och branscher.

 • Drygt ett hundratal aktörer inom offentlig och privat sektor samlades den 22 januari på Världskulturmuseet för att delta på kunskapskonferensen ”Västra Götaland 2030- vart är vi på väg?” Konferensen var avstamp för Västra Götalands nya regionala utvecklingsstrategi 2021-2030 och kommande dialoger om mål och prioriteringar för Västra Götaland 2030.

 • Inspirationsdagen Framtid Västra Götaland lockade många som ville diskutera de viktigaste frågorna och utmaningarna för oss framöver.

Senast uppdaterad: 2020-05-11 09:19