Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ny superbetong inspirerad av pyramiderna

Kent Cerrin, CCI

Betong är ett omdiskuterat material. Efterfrågan är hög, men framställningen kräver stora mängder energi. Tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Swerea IVF har Göteborgsföretaget CCI satt sitt nya betongrecept Super Reaction Concrete på prov.


– Vår produkt är en tillsats till vanlig betong, den kemiska reaktionen ger betongen unika, förbättrade egenskaper. Innehållet är naturligtvis hemligt, men några fördelar är snabbare härdning, längre livslängd och lägre materialåtgång. Vi kallar det superbetong, säger Kent Carrin, VD på CCI.

CCI, Condry Construction Improvement, specialiserar sig på produkter som förbättrar och förstärker betongytor för att ge hållbarare konstruktioner. Deras nya produkt ska leverera både styrkemässigt och miljömässigt.

– Förhoppningen är att man tack vare produkten ska kunna minska mängden betong och samtidigt förlänga livslängden på konstruktioner, berättar Kent.
Tillsatsen gör betongen mycket starkare, vilket innebär mindre volymer. Att kunna bygga med mindre betong leder inte bara till minskad produktion utan bidrar även till färre transporter.

Ny teknologi med forntida Egypten som inspirationskälla

Innan FoU-projektet inleddes hade CCI arbetat med superbetongen i 4 år, men utvecklingen av den påbörjades redan för 15 år sedan av professor Satish Chandra, docent i betongkemi.

– Satish Chandra hjälpte oss ta fram vår impregneringsprodukt Condry, det var så vi fick insyn i hans arbete med superbetongen, berättar Kent.

Efter att ha sett professorns egna testresultat blev de väldigt nyfikna och köpte produkten av den numera pensionerade Chandra. Men samarbetet har fortsatt.

– Det är hans kunskap som ligger till grund för arbetet och han fortsätter vara delaktig i allra högsta grad, säger Kent.

Det är inte enbart professorns många år av erfarenhet på ämnet betongmaterial som legat till grund för produktutvecklingen. Kent berättar att inspirationskällan till superbetongen sträcker sig längre bakåt i tiden än så. Mycket längre.

– Målet har hela tiden varit att få fram ett byggmaterial som kan stå i 1000 år. En betong som är lika stark som det man byggde pyramiderna med. De står ju fortfarande!

Om de lyckats återstår att se, men resultaten är lovande: Efter ett dygn är superbetongen starkare än vad vanlig betong är efter 28 dygn. Därefter fortsätter produkten att härda under 28 dagar och blir ytterligare dubbelt så stark.

Marknaden kräver oberoende validering

Kent och hans kollegor tror starkt på produkten och de resultat den uppvisat i professor Chandras labb. Men marknaden kräver mer.

– Den initiala reaktionen är ofta att det låter för bra för att vara sant. Och det är det som testerna med hjälp av FoU-kortet ska motbevisa, förklarar Kent.
Att söka FoU-kortet kom på tal under ett möte med BRG (Business Region Göteborg).

– De tyckte vår produkt stämde väl överens med VGR:s kriterier och uppmanade oss att ansöka, berättar Kent.

Möjligheten att få utveckla produkten tillsammans med Chalmers forskargrupp inom byggnadsmaterial har varit väldigt värdefull för det småskaliga företaget. Och att oberoende validering väger tungt vid utveckling och utvärdering av en ny produkt har Kent erfarit tidigare.

– Utan bidrag hade vi inte haft möjlighet att genomföra projektet. FoU-kortet är det första stöd vi fått för att utveckla just superbetongen, men vi har tidigare fått stöd från Almi när vi tog fram impregneringsprodukten vi säljer idag.

Han fortsätter:
– Där var det samma sak, innan vi hade alla oberoende testsvar kunde vi glömma att någon skulle köpa produkten.

Betongens framtid är inte cementerad

I februari avslutas stödet från VGR och efter det är man redo att gå ut på bred front och bearbeta marknaden.

– Nu är utmaningen att övertyga producenter om att ta den initiala kostnaden för tillsatsen. Det är upp till dem att se värdet och vilja investera i miljövänliga alternativ, menar Kent. 

Men fördelarna med minskad betonganvändning är många och målbilden tydlig. 

– Superbetongen har otroligt många användningsområden, allt från konstruktionsarbete till möbelbygge. Vår förhoppning är att den når ut och blir accepterad inom byggindustrin i stort. I så fall kan den förändra sättet vi använder betong på från grunden, säger Kent.

FoU-kortet 2020

FoU-kortet är ett VGR-stöd riktat till små och medelstora företag som vill samverka med kunskapsaktörer i forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektet ska leda till ny kunskap och kompetens i utvecklandet av en produkt, tjänst eller process. Maxbeloppet är 700 000 kronor och projektets relevans bedöms av en extern grupp av granskare.

Höstens utlysning för FoU-kortet är öppen mellan 3 september och 14 oktober 2020.

www.vgregion.se/fou-kortet


Senast uppdaterad: 2020-02-20 15:53