Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götaland - Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode

Bara fötterna syns på en person som står på en mur med ett vitt tyllsjok framför sig, med blå himmel bakom

Vi tar fram en gemensam vision och strategi för att nå Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode. Centralt i visionen är att sätta de västsvenska företagens utveckling i fokus och att attrahera fler företag som vill skapa en innovativ och hållbar affärsutveckling.


Västsverige har en stark och innovativ textilbransch som ska bli en föregångare i Europa i omställningen till en cirkulär ekonomi. Under våren har en rad aktörer deltagit för att ta fram sex spetsar som ska prioriteras för att stärka konkurrenskraften. Dessa är: design för cirkulenten, tillgång till lokal produktion, materialutveckling, öppna innovationsmiljöer, morgondagens talanger och öppna testmarknader.

Läs mer om Europas innovativa spets. pdf

Sex prioriterade områden

Västsvensk vision och strategi på gång 

Under 2020 genomfördes dialoger med politiker och branschorganisationer kring visionens ansats, och en workshop hölls med över 50 experter för att ta fram scenarier som fördjupats av Västra Götalandsregionen avdelning för samhällsanalys.

Omvärldsanalys textilbranschen i Västra Götaland, VGR Analys 2021:4

Slutrapport, förstudie om Europas innovativa spets och kreativa mylla, oktober 2021 

Expertgruppens visionsarbete, mars 2020

Strategy for circular textiles and fashion, Region Västra Götaland, Sweden

Så vill vi lyfta textil- och modebranschens omställningskraft

Västra Götaland ska bli en gemensam innovativ cirkulär arena där vi kan åstadkomma mer tillsammans än var och en på egen hand. Ambitionen är att ge företagen exceptionellt goda förutsättningar till hållbar utveckling som bidrar till en resurseffektiv konkurrenskraft med ökad sysselsättning i vår region. Västsvenska innovationer ska synliggöras på nationella och internationella arenor för att attrahera nya kunder och samarbetspartner.

Det här vill vi göra:

 • Stärka textilbranschens affärsmöjligheter och skapa sysselsättning
 • Nytänkande och innovativa insatser för en hållbar och cirkulär bransch
 • Olika pusselbitar förenas till professionell gemensam strategi
 • Regional satsning som ger nationell och internationell påverkan
 • Bli en föregångare som skapar uppmärksamhet – success story

Vi är med i strategigruppen

 • TEKO, Cecilia Tall
 • Svensk Handel, Maria Sandow/Henrik Ekelund
 • Swedish Fashion Council, Jennie Rosén
 • Högskolan Borås Clemens Thornquist
 • Science Park Borås, Erik Bresky
 • RISE, Hanna de la Motte
 • Proteko, Christian Lundell
 • Tillskärarakademin, Sofia Höfvner Skogh
 • Wargön Innovation, Maria Ström
 • Borås Stad, Anders Glemfelt
 • Boråsregionen, Sandra Johansson
 • Business Region Göteborg, Rasmus Heyman
 • Turistrådet Västsverige, Gunilla Davidsson
 • Västra Götalandsregionen, Birgitta Nilsson

Bakgrund till projektet 2021

I december 2020 avsatte miljönämnden Västra Götalandsregionen 1,2 miljoner kronor (MN 2020-00145)  för att ta fram en vision och strategi för att nå ambitionen om Europas spets. Magnus Fransson är projektledare på Science Park Borås som driver projektet, och som fokuserat på förankring med näringslivet och olika expertgrupper under våren.

VGR:s program 2017-2020 Cirkulärt mode och hållbara miljöer

Erik Bresky

Vd, Science Park Borås
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Cecilia Tall

Generalsekreterare, TEKO
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Birgitta Nilsson

Birgitta Nilsson

Regionutvecklare – Cirkulära affärsmodeller, hållbara miljöer och mode
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Magnus Fransson

Science Park Borås
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-02-15 14:56