Ungt entreprenörskap

Graden av företagsamhet och företagsamma attityder kommer att vara avgörande för Västra Götalands framgång och konkurrenskraft på lång sikt.

Västra Götalandsregionen arbetar med att forma en grundstruktur för arbetet med ett ökat entreprenörskap bland barn- och ungdomar i Västra Götaland. Området är en viktig delmängd av Vision Västra Götalands betoningar på stärkt näringsliv med utvecklingskraft och nyskapande, positivt klimat för entreprenörskap och nyföretagande, hög och hållbar sysselsättning, jämställdhet med mera.

Västra Götalandsregionens handlingsprogram för Ungt Entreprenörskap 2013-2016

Beslut om ett nytt program som riktar sig till entreprenörer fattas under 2017.

Mål

Övergripande inriktningsmål för Västra Götalandsregionens arbete med ungt entreprenörskap är att:

  • fostra fler företagsamma unga individer
  • öka andelen (framgångsrika) unga nyföretagare
  • öka samhällets och invånarnas förståelse och acceptans av entreprenöriellt tänkande
  • på sikt öka Västra Götalands livskraft, tillväxt och välfärd.

Alla ungdomar i Västra Götaland ska nås av Västra Götalandsregionen insatser för ungt entreprenörskap och praktiska och yrkesinriktade utbildningar ska präglas av positiva entreprenörskapsinslag i lika hög grad som teoretiska utbildningar.

Insatsområden

Utpekade områden för särskilda insatser under programperioden:

  • Unga på landsbygd
  • Unga i praktiska studier
  • Unga utanför skolan
  • Samling av aktörer i gemensamma strategier och samarbeten

Exempel på satsningar

Inom ramen för handlingsprogrammet får vissa organisationer årligt verksamhetsstöd. Det har även genomförts ett antal kortare projekt och pilotsatsningar som exempelvis:

  • Ungas yrkesvisioner på landsbygden (Framtidsfrön)
  • Entreprenöriellt lärande på yrkeshögskolor och arbetsförmedling (Drivhuset)

Moa Boéthius Lind

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:38