Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Social ekonomi

Projektutlysning inom samhällsentreprenörskap för aktörer inom social ekonomi.

Projektutlysningen har stängt och beredningen av ansökningarna för 2020 pågår. Läs mer om den aktuella utlysningen här.

  

Pågående projekt beviljade inom projektutlysning 2019:

ÄKE Ekonomisk förening       
Språk- och yrkesstödjande vägar inom ASF

Yalla Hjällbo  
Yalla Hjällbo

Sveas kaffe och mat ekonomisk förening
Sveas kaffe och mat

Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad      
Förstudie - Verkliga jobb

Stiftelsen Gyllenkroken         
Gyllenbin

Sensus region Västra Sverige                           
Filmprojektet Chock

Returum ekonomisk förening                          
Vägen till arbete genom sociala företag och kreativt återbruk i Mölndal

REKO Skaraborg - ideell förening                   
Förstudie: Hur utvecklar vi Reko-konceptet

Mashallahgruppen                  
Mashallah

Lokal-TV Uddevalla                 
Unga skapar tillit hos unga genom filmproduktion

Kooperativet Kanalslussen   
Mötesplatsen Stationshuset

Frälsningsarmén Borås           
Utveckla Matbanken i Borås

Bohusläns cirkussällskap - Reinos vänner   
Förstudie av kommande terminsverksamhet i Cirkuskvarnen i Grohed

 

Om social ekonomi

Den sociala ekonomin består av aktiviteter för allmän- eller medlemsnytta i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar som är fristående från den offentlig sektorn. Den sociala ekonomin är genom sin demokratiska grund, identitet och sammanhållning viktig för lokal och regional utveckling.

Program för Social ekonomi i Västra Götaland

Mål

Programmets övergripande mål är att  främja den sociala ekonomin och dess aktörer och stärka den sociala ekonomins roll för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. 

Insatsområden

  1. Social innovation och socialt entreprenörskap
  2. Opinionsarbete, kunskapsspridning och kompetensutveckling
  3. Sociala ekonomins förutsättningar
  4. Forskning och utveckling
  5. Nätverk och samverkan
  6. Nationellt och internationellt arbete

Läs mer om social ekonomi i Västra Götaland (broschyr)

Sociala ekonomins råd (SER)

I Sociala ekonomins råd (SER) sitter både politiska representanter från regionutvecklingsnämnden och representanter från de fyra delregionala nätverken för social ekonomi (Göteborg, Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad). SER träffas cirka fyra gånger per år och varje möte utgår från ett specifikt tema. 

SER - Möten 2019

Torsdag 28 februari 10.00-15.00  
Regionens Hus, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

Fredag 17 maj 10.00-15.00
Gullbergsvass konferens, Gullbergs Strandgata 8, Göteborg

Torsdag 12 september 10.00-15.00
Ort meddelas senare

Fredag 6 december 10.00-15.00
Nya regionens hus, Bersglagsgatan 2, GöteborgAnsökan

Ansökningsblankett för projektstöd

Förenklad ansökningsblankett för projektstöd att använda vid mindre projekt till exempel av typen förstudie.

Rapportering och rekvisition

Lägesrapport

Slutrapport

Rekvisitionsblankett

Har du en projektidé inom social ekonomi har du möjlighet att söka medel. Ansökningar för större samverkansprojekt med fler aktörer och/eller strukturpåverkande projekt tas emot löpande. Projektansökan görs till regionutvecklingsnämnden, i dialog med programansvarig.

Ansökningsblankett för projekt

För att stimulera initiativ även till mindre projektidéer hålls ibland projektutlysning inom ”Socialt entreprenörskap”. Projektutlysningarna ger mindre organisationer möjlighet att driva utvecklingsarbete och samtidigt bidra till hållbar tillväxt och förverkliga idéer för ökad sysselsättning, nya arbetsformer, ökad samverkan och högre livskvalitet. Ingen utlysning pågår för närvarande. 

Läs mer om socialt entreprenörskap

Hanna Nyroos

Regionutvecklare
Telefonnummer

s

Senast uppdaterad: 2019-10-28 10:53