Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Program för hållbar utveckling

Västra Götalandsregionen vill skynda på en ekonomiskt, miljömässigt och socialt långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland. Programmen anger inriktning och prioritering av insatser och stöd i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Genom programmen finns en budget som kan sökas av projekt och initiativ som leder till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin VG2020.

Programmen omfattar utvecklingsinsatser som bygger på samverkan för att lösa aktuella samhällsutmaningar och som på så sätt skapar möjlighet för hållbar regional utveckling. 

Projekt och insatser som ligger utanför programmen kan också beviljas stöd om de bedöms ha stor regional nytta inom ett prioriterat område.

Sök projektstöd

Målgrupper

Målgrupper för programmen är akademi, institut, företag, offentliga parter och andra organisationer som samverkar och bidrar till att nå målen för programmen.


Senast uppdaterad: 2016-04-20 16:42