Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning och arbetsmarknad

Sverige är en kunskapsekonomi där kunskap och kompetens är viktiga konkurrensmedel gentemot omvärlden. Hög innovationsförmåga är en förutsättning för att svenska företag ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Fokus i VGR:s insatser ligger på arbetskraftens och befolkningens utbildning och kompetens som en grund för Västra Götalands innovationskapacitet och förmåga att utveckla västsvensk samhällsekonomi.

Kompetensförsörjning inbegriper såväl arbetsgivares efterfrågan på kompetens som att utbudet av kompetens ska vara relevant, rätt dimensionerat, synligt och tillgängligt. En väl fungerande kompetensförsörjning kännetecknas av en effektiv matchning av utbud och efterfrågan av kompetens.

Ny regional utvecklingsstrategi

En ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030 antogs i februari. Den börjar gälla 1 mars 2021 och är styrande, tillsammans med respektive nämnds detaljbudget, för hur regionala utvecklingsmedel fördelas. Det pågår ett utvecklingsarbete inom VGR för att ta fram planer/program som ska stötta ett genomförande i linje med den nya strategins mål och prioriteringar. Under tiden går det att söka projektstöd precis som vanligt, för projekt som bidrar till någon av strategins fyra långsiktiga prioriteringar och/eller fyra kraftsamlingar.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad 2018-2020

Mål

Regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad 2018–2020 ska bidra till

  • att bryta utanförskap och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv
  • en väl fungerande kompetensförsörjning som matchar arbetsmarknadens behov genom bättre samverkan och planering inom utbildningsområdet
  • att alla invånare ska ha möjlighet att ta tillvara sin potential och kompetens i utbildning och arbetsliv genom att främja livslångt lärande.

Insatsområden

Programmet för utbildning och arbetsmarknad pekar ut tre insatsområden:

  • Tidiga insatser för kompetensförsörjning
  • Matchning på arbetsmarknaden
  • Tillvarata allas kompetens

Sök och rapportera projektstöd

Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional utveckling, vilka krav som finns på rapportering samt vilka blanketter som ska användas.

Susanne Hammarström

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eva-Lena Ekman

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-02-23 19:44