Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Social ekonomi

Fattade händer

Vad är social ekonomi?

Den sociala ekonomin består av aktiviteter för allmän- eller medlemsnytta i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar som är fristående från den offentlig sektorn. Den sociala ekonomin är genom sin demokratiska grund, identitet och sammanhållning viktig för lokal och regional utveckling.

Ny regional utvecklingsstrategi

För att bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030, har Västra Götalandsregionen antagit fyra program för hållbar omställning. Tillsammans ska programmen bidra till strategins mål att göra Västra Götaland till ett föredöme i omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Genom programmen tas steg mot ett samhälle som är robust och sammanhållet, fossiloberoende och cirkulärt samt jämlikt och öppet.

Programmen samlar insatser som driver på omställningsarbetet inom strategins fyra långsiktiga prioriteringar för perioden 2022–2025. Dessa är:
- Programmet för Stärka innovationskraften
- Programmet för Bygga kompetens
- Programmet för Öka inkluderingen
- Programmet för Knyta samman Västra Götaland

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Läs mer om social ekonomi i Västra Götaland (broschyr)

En anpassning till nya arbetssätt och ny hemvist för sociala ekonomins råd pågår under 2023. Under tiden går det att söka projektstöd precis som vanligt, för regionala projekt som bidrar till någon av utvecklingsstrategins fyra långsiktiga prioriteringar och/eller fyra kraftsamlingar.

Det finns för närvarande ingen öppen utlysning inom samhällsentreprenörskap för mindre projekt. 

Sociala ekonomins råd (SER)

I Sociala ekonomins råd (SER) sitter både politiska representanter från kulturnämnden och representanter från de fyra delregionala nätverken för social ekonomi (Göteborg, Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad). Kulturnämndens har från årsskiftet ett nytt breddat uppdrag om dialog och samverkan med civila samhället. SER gen möjlighet till dialog och samverkan med civila samhället i regionen och SER träffas cirka fyra gånger per år. SER ska bidra till att utveckla och prioritera insatser inom social ekonomi och vara rådgivande för Västra Götalands satsningar inom social ekonomi.

 

SER - Möten 2023

fredag 16 jun 09.30-12.30, Göteborg

 

Samhällsentreprenörskap

Just nu finns ingen öppen utlysning inom samhällsentreprenörskap.
Du hittar information om pågående och avslutade projekt inom samhällsentreprenörskap på den här länken.

Söker du stöd?

Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional utveckling, vilka krav som finns på rapportering samt vilka blanketter som ska användas.

Profilbild av Hanna Nyroos

Hanna Nyroos

Regionutvecklare - Regionala serviceprogrammet, social ekonomi, reserverade upphandlingar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-05-10 14:09