Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klinisk forskning i Västra Götaland får topplacering

Publicerad:

Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen utvärderat den kliniska forskning som bedrivs vid de sju landsting och sju universitet som omfattas av det så kallade ALF-avtalet (Avtal om läkarutbildning och forskning). Västra Götaland får högsta betyg i två av de tre kategorier som utvärderats och får överlag mycket goda omdömen.

Genom ALF-systemet ger staten medel till landstingen som ersättning för utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. I Västra Götalandsregionen uppgår ALF-medlen årligen till nära en halv miljard kronor.

I rapporten utvärderas tre olika kategorier: den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta, samt forskningens förutsättningar. För två av dessa kategorier får Västra Götalandsregionen det högsta betyget, mycket hög kvalitet. För den tredje kategorin, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta, ges betyget god-hög kvalitet.

I bedömningen av forskningens förutsättningar lyfts bland annat att Västra Götaland har “mycket relevant, tillgänglig och väl fungerande infrastruktur” som utgör en excellent miljö för klinisk forskning.

– Utvärderingen ger oss ett starkt erkännande på att vi har gjort rätt satsningar för att skapa en bra infrastruktur och en gynnsam miljö för att bedriva klinisk forskning, säger Ann Söderström, hälso- och Sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Gothia Forum viktig del av framgången

Västra Götalands mål för life science-utveckling är att vara en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region med hög sysselsättning, stark forskning och en innovativ hälso- och sjukvårdsorganisation till nytta för patienter och medborgare. För att hälso- och sjukvården i Västra Götaland ska kunna samverka med forskning och företag på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt krävs en strukturerad infrastruktur för klinisk forskning. Den har i Västra Götaland byggts upp genom främst Gothia Forum.

– Jag är väldigt stolt och glad att Gothia Forum är en del av den infrastruktur och miljö som lovordas i utvärderingen. Vi vill fortsatt vara en viktig mötesplats och resurs för att stärka den kliniska forskning som bedrivs i regionen, säger Alessio Degl´ Innocenti, verksamhetschef på Gothia Forum. I bedömningen av forskningens förutsättningar lyfter VR dessutom fram det goda samarbetet. Västra Götaland får väldigt högt betyg när det gäller samarbete, både regional, nationellt och internationellt.

– Vi är väldigt stolta över det goda samverkansklimat som råder. Det är en nyckel till att vara en attraktiv region som lockar såväl forskare som företag att etablera sig här, säger Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör,  Regional utveckling, Västra Götalandsregionen.

– Gothia Forum är en regional nod och en del av det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige som syftar till att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier. Det här är samarbetet tror jag starkt ökar vår konkurrenskraft internationellt, säger Alessio Degl´ Innocenti

Internationell bedömning

Utvärderingen har genomförts av 70 internationella experter. De har granskat olika underlag, till exempel bibliometriska analyser, publikationer och självvärderingar, och intervjuat representanter för de landsting och universitetet (ALF-regioner) som har utvärderas. Vetenskapsrådet konstaterar att svensk klinisk forskning överlag håller hög kvalitet. När det gäller den vetenskapliga produktionens kvalitet får Västra Götaland och Stockholm toppbetyget. Inom den kategori som handlar om forskningens samhällsnytta får fem landsting omdömet ”god-hög kvalitet”, Skåne får högsta betyget, och Örebro får utvärderingens enda underkännande. I den sista kategorin, om forskningens förutsättningar, får förutom Västra Götaland även Skåne och Västerbotten högsta betyg, medan övriga fyra landsting bedöms hålla god-hög kvalitet.

FoU inom VGR

Jenny Almkvist

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: