Kontakt kultur

Avdelning kultur

Anna Karlsson

Adm koordinator
Telefon
E-post

Annika Strömberg

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Birgitta Adler

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Dan Fröberg

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Eira Högforsen

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Jens Lejhall

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Marian Söderholm

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Mohamad Al-Ghazzawi

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Peter Bratt

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Rasoul Nejadmehr

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Rolf Malm

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Sofia Lubian

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Terese Anthin

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Thomas Olsson

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Ylva Gustafsson

Regionutvecklare
Telefon
E-post