Kontakt forskning, utveckling och utbildning (FoUU)

Anders Carlberg

Avdelningschef
Telefonnummer
E-post

Avdelning forskning, utveckling och utbildning (FoUU)

Claudio Mc Conell Cepeda

Regionutvecklare
E-post

Eva-Lena Ekman

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Göran Fock

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Hanna Blomdahl

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Hans Fogelberg

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Jackie Brown

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Jenny Almkvist

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Jessica Olausson

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Lisa Belfrage

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Marja-Leena Lampinen

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Robin Kalmendal

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Susanne Hammarström

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Therese Ydrén

Regionutvecklare
Telefon
E-post

Wael Ghuneim

Regionutvecklare
Telefon
E-post