Kontakt forskning, utveckling och utbildning (FoUU)

Anders Carlberg

Avdelningschef
Telefonnummer

Avdelning forskning, utveckling och utbildning (FoUU)

Claudio Mc Conell Cepeda

Regionutvecklare

Eva-Lena Ekman

Regionutvecklare

Hanna Blomdahl

Regionutvecklare

Hanna Jönsson

Regionutvecklare

Hans Fogelberg

Regionutvecklare

Jackie Brown

Regionutvecklare

Jenny Almkvist

Regionutvecklare

Jessica Hjerpe Olausson

Regionutvecklare

Lisa Belfrage

Regionutvecklare

Marja-Leena Lampinen

Regionutvecklare

Robin Kalmendal

Regionutvecklare

Susanne Hammarström

Regionutvecklare

Therese Ydrén

Regionutvecklare

Wael Ghuneim

Regionutvecklare