Kontakt

Kontaktuppgifter till oss som arbetar med regional utveckling och samverkan i Västra Götalandsregionen.

Växel, adresser och öppettider

Västra Götalandsregionen i sociala media

Externa relationer

Kontakt enhet externa relationer

Folkhälsa

Kontakt avdelning folkhälsa

Forskning, utveckling och utbildning (FoUU)

Kontakt avdelning FoUU

Kollektivtrafik och infrastruktur

Kontakt avdelning kollektivtrafik och infrastruktur

Kultur

Kontakt avdelning kultur

Miljö

Kontakt avdelning miljö

Näringsliv

Kontakt avdelning näringsliv

Mänskliga rättigheter

Kontakt avdelning mänskliga rättigheter

Helena Lundberg Nilsson

Regionutvecklingsdirektör
Telefonnummer
E-post

Maria Bohlin

Enhetschef kommunikation Koncernkontoret
Telefonnummer
E-post

Ulrika Bokeberg

Avdelningschef kollektivtrafik och infrastruktur
Telefonnummer
E-post

Anders Carlberg

Avdelningschef FoUU
Telefonnummer
E-post

Mats Granér

Enhetschef samhällsanalys
Telefonnummer
E-post

Susanne Hammarström

Tf enhetschef externa relationer
Telefonnummer
E-post

Katti Hoflin

Kulturchef
Telefonnummer
E-post

Helena Starfelt

Avdelningschef näringsliv
Telefonnummer
E-post

Elisabeth Rahmberg Johansson

Avdelningschef folkhälsa
Telefonnummer
E-post

Viveca Reimers

Avdelningschef mänskliga rättigheter
Telefonnummer
E-post

Gustaf Zettergren

Miljöchef
Telefonnummer
E-post