Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Framtid Västra Götaland 2019

Västra Götaland står inför komplexa samhällsutmaningar inom alla sektorer som kräver tvärsektoriella lösningar och nya arbetssätt. Vilka är de prioriterande utmaningarna som vi i Västra Götaland har framför oss? Hur kan vi tillsammans med våra styrkor, resurser och förutsättningar bidra i arbetet? Hur får vi saker att hända snabbare för att nå utpekade mål?

Årets konferens kommer att ta sitt avstamp i den process som nu pågår med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för 2021-2030.

Konferensens fokus är att omsätta diskussionerna om vad som ska genomföras till hur. Konferensen äger rum den 2 december 2019 i Göteborg.
Spara datumet redan nu!

Inbjudan, program och anmälan kommer att skickas ut under hösten. Hemsidan uppdateras löpande med mer information.

Målgrupp för konferensen

Konferensen riktar sig till de som ansvarar för eller arbetar med framtidens utvecklingsfrågor inom offentlig och privat sektor. Såväl politiker, tjänstemän som företrädare för civilsamhälle, näringsliv och akademi är välkomna.

Vad är Framtid Västra Götaland?

Framtid Västra Götaland är ett initiativ inom ramen för Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland VG2020.

Syftet med konferenserna är att erbjuda kommunala, regionala och nationella aktörer, civilsamhälle och näringsliv en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för olika framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor.

Läs mer om Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling

Vad gör VGR inom regional utveckling?

En hållbar regional utveckling skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden.

Framgångsrika företag och nya jobb, bra kommunikationer, rikt kulturliv, utbildningstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan. Det är några av målen för VGR:s insatser som sker genom flera nämnder och kommittéer inom området regional utveckling, tillsammans med aktörerna i Västra Götaland.

Regional utveckling

Salam Kaskas

Processledare Framtid Västra Götaland
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-10-17 09:48