Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vägen mot fossiloberoende jordbruk - VGR yttrar sig över statlig remiss

Västra Götalandsregionen (VGR) lämnar yttrande över remiss om "Vägen mot fossiloberoende jordbruk". Frågan om fossiloberoende jordbruk ingår i det regionala klimatstrategiska arbetet Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om.

Västra Götalandsregionen har yttrat sig över regeringens betänkande ”Vägen mot fossiloberoende jordbruk” (SOU 2021:67). Frågan är viktig eftersom jordbruket idag bidrar till - men framför allt riskerar att drabbas av -klimatförändringar i ökande omfattning.

- Västra Götalandsregionen väljer att lämna synpunkter på detta betänkande som en del av insatserna för fossiloberoende jordbruk som ingår i länets gemensamma klimatstrategiska arbete inom ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om", säger Gustaf Zettergren, miljöchef VGR.

Produktionsmetoder och produktionsinriktning har stor betydelse för hur stor klimatpåverkan blir från olika jordbruksprodukter. Ökade priser på diesel hotar lantbruksföretagens lönsamhet och visar tydligt hur dagens jordbruksproduktion är beroende av fossil energi.

Produktion av el och biomassa skapar möjligheter

Västra Götalandsregionen anser att det är viktigt att stödja elproduktion och utvecklingen av lagring av el på jordbruksfastigheter. Det egna företaget kan då både minska sitt fossilberoende och öka sina intäkter.

Stora kvantiteter biomassa kommer också att behövas vid framställning av material, exempelvis biobaserade plaster, vilket är en annan affärsmöjlighet för jordbruket.

Maskinparken behöver ställas om

Västra Götalandsregionen framför i sitt remissvar att utvecklingstakten för fossiloberoende och resurseffektiv maskinpark inom jordbruket behöver öka. Elektrifieringen av tunga fordon, exempelvis inom gruvdrift, har tagit fart under de senaste åren, och denna teknikutveckling kan överföras även till lantbrukets arbetsmaskiner.

Fossildrivna arbetsmaskiner bör fasas ut i den takt som det är möjlig med tanke på tillgången till nya, mer långsiktiga alternativ på marknaden.

Växtnäringen viktig fråga

Inte bara drivmedel innebär ett beroende av fossil energi i jordbruket utan används också vid produktion av gödselmedel. Därför är det viktigt att rådgivnings-insatser får fortsätta för att stödja jordbrukets pågående arbete med att minska förluster av växtnäring som påverkar miljön negativt.

Förslag för att nå fossiloberoende jordbruk

Västra Götalandsregionen lämnar bland andra följande synpunkter på förslag och rekommendationer i betänkandet:

  • VGR delar utredarens uppfattning om att återbetalning av dieselskatten bör fasas ut. Ett nytt jordbruksavdrag bör utformas så att det blir ett incitament för att minska de klimatpåverkande emissionerna från jordbruket.
  • VGR anser inte att en biopremie för rena biodrivmedel bör införas utan förordar att främja råvaruproduktion för biobaserade material.
  • VGR anser att det är viktigt att fossildrivna arbetsmaskiner fasas ut i den takt som det är möjlig med tanke på tillgången till nya, mer långsiktigt hållbara alternativ på marknaden.
  • VGR stödjer också förslaget att det befintliga gödselgasstödet och biogasstödet bör utökas och förlängas.

Se alla förslag och synpunkter från VGR i handlingarna:
Regionstyrelsen 8 februari, se ärende 45

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, fokusområden

Berit Mattsson

Regionutvecklare – livsmedel och gröna näringar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-02-09 18:12