Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sedd och saknad – insatser för barn och ungas skolgång i Västra Götaland

Publicerad:
Mamma, pappa, barn

Västra Götalandsregionen satsar drygt 12 miljoner i sociala investeringsmedel på tidiga insatser som ska förbättra barn och ungas möjligheter att klara grundskolan med godkända betyg.

- Vi vill ge barn och unga de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet. Här är samspelet mellan skola och föräldrar jätteviktig men också känslan av att vara inkluderad i samhället, säger Kristina Jonäng, (C), ordförande regionutvecklingsnämnden.

Att gå ut 9:an med gymnasiebehörighet minskar risken för psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk. Med stöd av våra sociala investeringsmedel kan vi göra våra välfärdsverksamheter mer tillgängliga för alla och på så sätt främja integration i samhället. Projekten som beviljats stöd skall stimulera samverkan kring barn och ungas uppväxtvillkor och skapa goda förutsättningar för att fullfölja sina studier. Insatserna sträcker sig från spädbarnstiden upp till årskurs 9. Det handlar om att tillsätta resurser för att förbygga ohälsa och tidigt ge stöd till resurssvaga familjer.    

Långsiktig satsning på social hållbarhet

Västra Götalandsregionen har sedan 2015 avsatt sociala investeringsmedel (SIM) för att genom strategiska insatser främja barns och ungas utveckling och hälsa. Dessa investeringar stödjer särskilt individer som riskerar att hamna i utanförskap och är ett viktigt led i den västsvenska kraftsamlingen för fullföljda studier. Kraftsamlingen som återfinns i den regionala utvecklingsstrategin handlar om att skapa förutsättningarna för en bra start i livet och för god hälsa, utbildning och framtidstro.

- Genom de här insatserna ökar vi takten på vårt förebyggande arbete för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet. Om vi kan sätta in stöd och insatser tidigt kan vi bryta en negativ utveckling och skapa vinster för både individ och samhälle, vilket bidrar till social hållbarhet, säger Marie Ahlberg, regionutvecklare sociala investeringar.

Sociala investeringar genomförs i samverkan mellan Västra Götalandsregionens och kommunernas verksamheter. Sociala investeringar ger effekter på lång sikt och förväntas generera ett bättre utfall för målgruppen barn och kostnadsminskning för samhället.

Läs mer om projekten i pressmeddelandet. 

Marie Ahlberg

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad:
Senast uppdaterad: 2022-10-24 09:28