Så bra går Västra Götaland - Konjunkturbarometer hösten 2017

Höstens konjunkturbarometer visar på en fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland. Fortfarande är det inom fordonsindustrin, byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast.

Konjunkturläget har stärkts något det senaste halvåret, men de starka prognoserna från i våras har inte riktigt infriats. Sjuhärad har tagit ett rejält kliv upp och är nu den delregion med det bästa konjunkturläget, men skillnaderna mellan delregionerna i Västra Götaland är relativt små.  

- Just nu går det väldigt bra för näringslivet i hela Västra Götaland. Det är särskilt glädjande att se att Sjuhärad toppar konjunkturkurvan trots personalnedskärningarna i Ericssons Boråsfabrik, säger Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindex för Västra Götaland ligger på +45, en svag uppgång från +42 i våras. Konjunkturindexet ligger därmed kvar över den nivå som schablonmässigt indikerar gränsen för högkonjunktur.

Läs pressmeddelandet om Konjukturbarometer hösten 2017

Konjunkturbarometer för Västra Götaland hösten 2017

Helena Lundberg Nilsson

Regionutvecklingsdir
Telefonnummer
E-post

Mats Granér

Enhetschef Samhällsanalys
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:38