Regionutvecklingsnämnden beslutade om kraftfulla satsningar för 880 miljoner

Regionutvecklingsnämnden tog på torsdagen beslut om inriktningen för budget 2018. Dessutom beslutades om utvecklingssatsningar på 880 miljoner kronor. Bland dessa finns en särskild satsning till regionala science centers inom kraftsamlingen för fullföljda studier.

Läs hela pressmeddelandet

Helena Lundberg Nilsson

Regionutvecklingsdir
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-20 15:52