Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konsekvenser av Brexit för Västra Götaland

Publicerad:
eu-kontor

Vad händer i Västra Götaland om Storbritannien lämnar EU? En analys av Västra Götalandsregionens Brysselkontor visar att Västra Götalands ekonomi kan drabbas.

Västra Götalandsregionens Brysselkontor har analyserat konsekvenser av Brexit - Storbritanniens utträde ur EU - för Västra Götaland. Analysen visar att Västra Götaland drabbas ekonomiskt genom mindre handel om Brexit försvagar den brittiska ekonomin, sänker pundets värde och skapar ekonomisk och juridisk osäkerhet. För Västra Götaland är Storbritannien det femte största landet för varuexport (5,4 %) och fjärde största för varuimport (6,7%).

Analysen visar också att av 240 pågående flerpartners- eller samarbetsprojekt inom Horizon 2020 där en partner från Västra Götaland deltar, finns Storbritannien med i 191 av dem.

Rapport om möjliga konsekvenser av Brexit

Nordsjökommissionen har inrättat en arbetsgrupp för att bevaka Brexit, och för att försäkra sig om att konsekvenserna av Brexit blir så små som möjligt på regionerna runt Nordsjön. Arbetsgruppen har sammanställt en första rapport om möjliga konsekvenser.


I rapporten konstateras att en hård Brexit, där Storbritannien lämnar den inre marknaden och tullunionen, utan tvekan kommer ha negativ inverkan på handelsrelationerna och ekonomin i Nordsjöregionen. Speciellt med tanke på att Storbritannien utgör en viktig handelspartner för samtliga länder runt Nordsjön. Tillväxt och jobbtillfällen kommer också att påverkas i samtliga länder. Uppskattningsvis kan mer än en miljon arbetstillfällen i Nordsjöregionen försvinna på grund av Brexit, varav de flesta i Storbritannien.


Därtill är Storbritannien en av de mest aktiva länderna i EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Om Storbritannien lämnar programmet kan detta få stora konsekvenser för forskningssamarbeten i Nordsjöregionen.

Fakta om Nordsjökommissionen

Nordsjökommissionen (North Sea Commission) är en europeisk organisation för regioner runt Nordsjön som Västra Götalandsregionen (VGR) är medlem och sedan 2016 även ordförande i genom Kerstin Brunnström (S).

Syftet är att främja samverkan kring gemensamma utmaningar och möjligheter, och driva de intressen som är viktiga för utvecklingen av Nordsjöområdet. Detta gäller framförallt genom kontakt med EU:s institutioner men även med den nationella politiska nivån i de respektive länderna. Idag finns det 33 medlemsregioner från åtta länder runt Nordsjön. Genom ordförandeskapet har VGR även ansvar för organisationens sekretariat under 2016–2018.

Brexit Impact in the North Sea Region, CPMR North Sea Region, November 2017

Konsekvenser av BREXIT i Västra Götaland 

Västra Götaland i EU

Magnus Engelbrektsson

Generalsekreterare Nordsjökommissionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Andrea Kostadinovic

Regionutvecklare Brysselkontoret
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Publicerad: