Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innovationstemat lockade många till Framtid Västra Götaland

Nicklas Bergman föreläste på Framtid Västra Götaland

Framtid Västra Götaland lockade över 400 deltagare som ville ta del av framtidsspaningar kring innovationer och delta i diskussioner om hur vi gemensamt tar oss an de utmaningar kring digitalisering, demografi och klimat som vi står inför.

Innovation är viktigare än någonsin för att vi ska kunna klara vår tids stora samhällsutmaningar som pågående klimatförändringar och en åldrande befolkning med ett växande behov av vård och omsorg. Hur skapar vi tillsammans förutsättningar för innovativa lösningar som kan bidra till svensk konkurrenskraft? Och som skapar värde och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland?

- Det är inte tanken som räknas. Politik är att göra och inspireras tillsammans. Varje dag är en valdag för klimatet. Ungefär så - men avsevärt mycket mer poetiskt - uttryckte sig Emil Jensen, ordkonstnär som var en av tre talare i inledande frukostmötet som Klimat 2030 höll i.

Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet och Johan Ehrenberg, miljöaktör genom ETC, framförde varsin betraktelse över läget i klimatarbetet, och duellerade sedan med frågor och svar om vilka vägar som bäst och snabbast leder till fossiloberoende.

Klimat 2030-Västra Götaland ställer om

Nicklas Bergman, serieentreprenör, riskkapitalist och futurist var annars en av de inledande talarna på konferensen Framtid Västra Götaland, som i år hade temat innovation.

- Var nyfiken och skeptisk på samma gång! Vad kan vi erbjuda våra invånare i framtiden? Och vilka slags nya tjänster kan skapas av den nya teknologin? Ny teknik är inte farlig, om vi bara använder den rätt, menade Nicklas Bergman.

Han delade scenen med många engagerade från lokal, regional och nationell nivå. Förutom Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande, syntes en rad ledare för västsvenskt näringsliv, kommuner och lärosäten med flera. Alla med sina olika erfarenheter, kompetenser och reflektioner på temat innovation. Men, ett ord som genomgående nämndes var "samverkan" och "öppen innovation" och ”verkstad”.

Ett uppskattat inslag var chansen att bidra med vilken fråga man anser vara viktigast inför arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland. Yuka Ohshima, Ulricehamns kommun skrev till exempel ”Involvera medborgare i högre utsträckning”.

Den huvudsakliga frågan för dagen var hur vi tillsammans skapar förutsättningar för innovativa lösningar som kan bidra till svensk konkurrenskraft. Om konferensen gav alla svar på den frågan lämnar vi osagt, men de flesta tycktes överens om att man fått med sig både inspiration och hopp inför framtiden.

Framtid Västra Götaland 2018 - innovation för omställning och konkurrenskraft

Vad är Framtid Västra Götaland?

Framtid Västra Götaland är ett initiativ inom ramen för Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

Syftet med konferenserna är att erbjuda kommunala, regionala och nationella aktörer, civilsamhälle och näringsliv en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för olika framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor.

Under hösten har arbetet att i bred samverkan ta fram kommande regionala utvecklingsstrategi startat.

Läs mer om arbetet med ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Senast uppdaterad: 2019-07-15 10:46