Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Högt tryck på VGR:s stöd för affärsutveckling med anledning av Covid-19

Publicerad: Uppdaterad:
Karta Västra Götaland

I ett led att stötta företagen i Västra Götaland med anledning av Covid-19, har VGR genomfört flera riktade satsningar, däribland utlysningen affärsutvecklingscheck. Utlysning utformades utifrån företagsutveckling och lokal samverkan i åtanke där företag ställer om för att möta de behov som samhället står inför.

Att företag har drabbats hårt av Covid-19 har inte undgått någon. Västsvenska företagen utgör inget undantag. Näringslivet står inför stora utmaningar med en dramatisk minskad efterfråga. Detta är speciellt påtagligt för små och medelstora företag.
 
Utlysningen med affärsutvecklingscheckar med anledning av Covid-19 enligt nedan är nu stängd, men VGR fortsätter att verka för ett livskraftigt och hållbart näringsliv. Se nedan vilka 13 företag som beviljades affärsutvecklingscheckar.

Närmare 90 ansökningar

Med en budget på 3 miljoner kronor fördelat på två utlysningsomgångar, så har VGR mottagit närmare 90 ansökningar för affärsutvecklingscheckar med anledning av covid-19.
 
Det stora antalet ansökningar visar att kreativiteten hos de västsvenska entreprenörerna och företagen är fortsatt hög. Trots att samhället befinner sig i en av de största kriserna på decennier lyckas företagen uppfinna affärsidéer som bidrar till såväl affärsnytta som samhällsnytta inom Västra Götaland.

Främja kvinnors företagande

Av de beviljade projekten framkom det att närmare hälften av företagen drivs av en kvinnlig VD. Ett resultat som ligger i linje med VGR:s arbete med att öka andelen kvinnligt företagande. 

Projekt inom Västra Götalands styrkeområden

Med närmare 90 ansökningar, från samtliga delregioner inom Västra Götaland, inkom projektansökningar från företag inom en rad olika sektorer.

Flera av de beviljade företagen verkar inom VGR:s styrkeområden. Likt projektet CirChem AB som ska konvertera lösningsmedel till desinfektionsmedel för ytbehandling och handsprit i hälso- och sjukvården och till konsument, en affärsidé som präglas av cirkularitet. Eller företaget Nugdg AB vars satsning ska utveckla en digital plattform för att upprätthålla goda vanor i pandemins spår, det vill säga främja en mer hållbar utveckling.

Beviljade projekt i vårens två utlysningsomgångar 

 • Velove Bikes AB för en omställning av verksamheten från försäljning av lastcyklar till att erbjuda tjänsten energieffektiv hemleverans av varor där efterfrågan skjutit i höjden.
 • Forum SKILL/Fabrikörerna för industrisömnad av skyddsutrustning till kommuner med svensk leverantör av tyg och arbetskraft av nya svenskar som samtidigt får arbets- och språkträning.
 • TellU2 AB för utvecklingen av appen Time to Tell som syftar till att bevara människors röster och historier för framtida generationer.
 • Nudge AB för utvecklingen av en digital plattform som kan främja goda vanor och underlätta hållbar beteendeförändring i pandemins spår, t ex vad avser resvanor.
 • Mooringo AB i samarbete med Lysekils kommun för utvecklingen av en digital plattform som kan användas för kommuner att marknadsföra sig mot egna invånare för att främja hemester.
 • Vägen ut kooperativ ekonomisk förening för en särskild satsning på den i Corona-krisen särskilt utsatta målgruppen personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av bristande språkkunskaper.
 • Nordish and Friends AB för ett nytt logistik- och beställningssystem som möjliggör kostnadseffektiv leverans av hållbar och näringsrik mat till bland annat sjukhusområden.
 • Pling Transport ekonomisk förening för en digital marknadsplats där lokala butiker och andra företag kan lägga upp varor till försäljning med hemleverans av Pling transport.
 • CirChem AB för att konvertera lösningsmedel till desinfektionsmedel för ytbehandling och handsprit i hälso- och sjukvården samt till konsument.
 • Rallarsving Kommunikation AB för tillgänglighetsanpassad videokommunikation som hjälper offentlig sektor att snabbt och korrekt skapa samhällsinformation som når alla medborgare.
 • Healthmakers Technologies AB för en vårdgivar-app där medarbetare i hemsjukvården kan konsultera läkare på distans via säker och krypterad kommunikation.
 • Café Glastaket ekonomisk förening för att utveckla verksamheten med personer som tidigare har stått långt ifrån arbetsmarknaden genom att expandera verksamheten med en foodtruck.
 • White Elk AB/Auklanders AB för ett pilotprojekt i Södra Bohuslän med en digital plattform som ska inspirera och hjälpa användare till en aktiv sommar och hemester.

Fortsatta satsningar på näringslivet

Sammantaget visar denna utlysning att det finns ett stort behov av stöd till företag under den rådande pandemin. Från VGR:s sida utgör satsningar likt denna en i raden av stödåtgärder som riktas till näringslivet. Med över 20 år av regionalt utvecklingsansvar har VGR en stor erfarenhet av att främja såväl entreprenörskap som innovation.
 
Företagsstöd med andelning av coronautbrottet
 
Mer information om Västra Götalandsregionens stöd till företag 
 
Läs mer om företag som haft nytta av olika stöd till näringslivet 
 
 

Moa Boéthius

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: