Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborg - ledande inom batteri- och fordonskompetens

Publicerad: Uppdaterad:

Minst 7000 personer i Göteborgsregionen behöver nyanställas och få möjlighet till kompetensomställning de närmaste åren i och med elektrifieringens framfart i fordonsbranschen. Tillverkningen stöps om i grunden och ekonomin påverkas, inte minst med Northvolt och Volvo Cars Groups etablering av batterifabriken och ett forsknings- och utvecklingscenter för framtidens batterier i Göteborg. 12 insatser behöver genomföras för att möta kompetensutmaningarna för att bli ledande inom batteri- och fordonskompetens.

Business Region Göteborg (BRG) tagit fram underlag till en genomförandeplan tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgsregionen (GR) med ambitionen att Göteborg ska vara ledande på kompetens inom batteri- och fordonsindustrin. 

Insatser som ska underlätta kompetensförsörjningen

I planen ingår ett nuläge och en översikt över de behov som finns av kompetenser i relation till batteriproduktion och den omställning som sker i fordonstillverkningen och hur utbildningssystemet ser ut i relation till dessa behov. Utifrån underlaget lyfts vad som behöver utvecklas samt vilka insatser som behöver genomföras för att underlätta kompetensförsörjningen under de närmaste åren.

- Planen är en viktig och generellt applicerbar pusselbit i analysen av behoven för hela Västra Götaland, och ger ett första svar på hur ett genomförande och handlingsplan av batteriutbildningar kan organiseras i Göteborg genom att adressera de omställningsbehov som finns i Göteborgsområdet, säger Hans Fogelberg, regionutvecklare VGR och en av medskribenterna till underlaget.

- Vi har gjort analyser även för andra aktuella sajter och delregioner och kommer delta i genomförandet på flera platser än Göteborg, som Mariestad/Skövde och eventuellt också Svenljunga. Etableringar av batterifabriker och fordonsindustrins omställning till elektriska drivlinor ger stora möjligheter för den tillverkande industrin, fortsätter Hans Fogelberg.

Fokus på batteriekonomin i hela Västra Götaland

Företagen inom fordonsindustrin står inför stora utmaningar i sin kompetensförsörjning de kommande åren. De har behov av att rekrytera nya medarbetare med delvis nya kompetenser och behöver kompetensväxla sina befintliga medarbetare. En mobilisering av hela utbildningssystemet måste till för att möta behoven. På grund branschens storlek är det av nationellt och regionalt intresse att fordonsindustrin är framgångsrik i omställningen då det annars kommer att få stora negativa konsekvenser för hela samhället med arbetslöshet och minskad tillväxt som resultat. 

- I Västra Götaland finns det samlad kompetens och förutsättningar att utveckla den tillverkande industrin för framtidens behov, säger Anders Carlberg, FOUU-chef VGR.

I samband med NOVO Energys etablering, Northvolts och Volvo Cars Group gemensamma bolag, presenterade VGR en satsning på 145 miljoner kronor till utbildning, kompetensomställning och forskning för att möta de nya västsvenska behoven i branschen.

- Det finns en bra struktur i Västra Götaland för att ta vara på industrins behov och omsätta dem till utbildning och kompetenshöjande insatser när vi stöttar företagen, menar Anders Carlberg.

Bakgrund:

VGR och Göteborgs Stad har åtagit sig i avsiktsförklaringar att skapa och driftsätta ett utbildningscentrum, eller flera insatser som motsvarar en sådan funktion.

VGR bidrar med 45 miljoner kronor till en etablering av utbildningsmiljöer för den industriella omställning som kopplar till batterier och transportsektorns elektrifiering i göteborgsregionen. Ytterligare insatser är ett program för forskning, utveckling och utbildning inom elektrifiering i Västra Götaland som uppgår till 25 miljoner kronor/år i fyra år från och med 2022.

Stöd till kompetensförsörjning sker också genom Västra Götalands kompetensråd och kompetensnav och utbildningar inom prioriterade områden där fordonssektorn är särskilt utpekad. VGR stödjer även insatser  för rekrytering och soft-landing genom Move to Gothenburg/West Sweden och International House Göteborg bidrar också VGR till, samt valideringsinsatser i Västra Götaland genom Validering Väst.

Den totala satsningen för VGR:s insatser under fyra år beräknas bli 148 miljoner kronor.

Länk till genomförandeplan Göteborg - ledande inom batteri- och fordonskompetens 

VGRfokus: 7 000 personer behövs till batteri- och fordonsindustrin i Göteborg

Västsvensk kraftsamling elektrifiering

Anders Carlberg

Avdelningschef FoUU
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Hans Fogelberg

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-11-21 14:05