Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fler tåg kan trafikera Västlänken

Publicerad: Uppdaterad:
Fotograf: Fotograf Thomas Harrysson AB

Västlänkens stationer i Haga och Korsvägen blir fyrspårsstationer från start. Det innebär en betydande kapacitetshöjning. Västlänken kan trafikeras av ännu fler tåg.

Planen för Västlänken har hela tiden varit att förbereda stationerna vid Haga och Korsvägen för att i ett senare skede kunna bygga ut till fyra spår. Station Centralen har planerats med fyra spår från början.

Under planering har projektet jobbat med aktiv design som innebär att man hela tiden letar efter förenklingar som gör att det går att bygga till lägre kostnad än som det var tänkt från början. Att bygga billigare kan vara ett egenvärde i sig självt, men öppnar även för att bygga fyra spår från start i samtliga stationer. Nu är beslutet fattat.

- Fyra spår istället för två vid Haga och Korsvägen innebär att ännu fler tåg kan trafikera Västlänken. Det blir mindre risk för störningar och bättre förutsättningar för punktlighet, säger Bengt Rydhed, t.f. regiondirektör för Trafikverket Väst. Med denna utbyggnad kan vi utveckla angränsande banor och ta emot mer trafik.

Kostnaderna för fler spår vid stationerna Haga och Korsvägen uppgår till en halv miljard kronor. Kostnaden ryms i den befintliga budgeten för Västlänken på 20 miljarder kronor i 2009 års penningvärde.

- När vi under de senaste åren detaljprojekterat har vi kommit fram till flera olika lösningar som optimerar byggnationen, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket. Dessutom har vi avslutat i princip samtliga upphandlingar för deletapperna, och har den kostnadsbilden klar för oss. Därför kan vi nu se att det finns utrymme i projektets budget för att bygga fyra spår vid stationerna.

Fyra spår istället för två spår på stationerna vid Haga och Korsvägen innebär att den teoretiska kapaciteten, det vill säga det möjliga antalet ankomster och avgångar per maxtimme, vid Göteborg C ökar från 152 till 192, enligt Trafikverket. Motsvarande siffra idag för den befintliga säckstationen i Göteborg C är 72 möjliga ankomster och avgångar.

Av Åke Lundgren

 


Publicerad: