Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Energikontoret i Västra Götaland + Innovatum = sant!

Publicerad: Uppdaterad:
Medarbetare energikontoret och deltagare i och vindkraftsnätverket Power Väst
Fotograf: Christoffer Åhlund

Energikontoret i Västra Götaland är en viktig regional resurs genom sin breda kontaktyta gentemot alla kommuner och näringslivet, Från den 1 januari 2019 tar Innovatum över huvudmannaskapet. Samorganiseringen av energikontor, kunskapsplattformar som Biogas Väst och Power Väst och energiprojekt skapar en starkare och bredare bas för arbetet på energiområdet i Västra Götaland.

 - Genom de upparbetade kanaler för kontakt och samverkan som finns hoppas vi nu kunna stärka arbetet för att gå före i Västra Götaland med brett genomförande av framsynta åtgärder inom förnybar energi och hållbara transporter, säger Gustaf Zettergren, miljöchef i Västra Götalandsregionen (längst till vänster på bilden).

Miljönämnden medfinansiär

Miljönämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 april att avsätta 4 480 000 kronor för medfinansiering de engångskostnader som blir vid integreringen av Hållbar Utveckling Väst i Innovatums verksamhet.

Miljönämnden beslutade också om 4 500 000 kronor för projekt som utvecklar arbetet inom området 2018-2021.

Ökad bredd och kompetens

Samtidigt kommer basen i energikontorets verksamhet att vara kvar för att som tidigare stötta och samordna kommunernas energi- och klimatrådgivning, kommuner och kommunalförbund. Den nya organisationen kommer att vara baserad i både Göteborg och Trollhättan.

– I stora delar kommer verksamheten att bedrivas som tidigare, men kommer att kunna vässas ytterligare genom ökad bredd och kompetens som tillförs genom Innovatum, säger Nardono Nimpuno, verksamhetsledare på det nuvarande energikontoret Hållbar Utveckling Väst (tvåa från höger  på bilden med deltagare från vindnätverket Power Väst).

Läs pressmeddelandet från Innovatum

Energikontoren i Sverige

Profilbild av Gustaf Zettergren

Gustaf Zettergren

Avdelningschef – Miljöchef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Tula Ekengren

Tula Ekengren

Regionutvecklare – Förnybar energi och Hållbara transporter
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: