Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Detaljplanen för Sahlgrenska Life har vunnit laga kraft

Publicerad: Uppdaterad:
Visonsbild över nytt höghus bland befintliga byggnader sett från huvudgatan förbi Sahlgrenska
Visionsbild över byggnaderna i Sahlgrenska Life

I december antogs detaljplanen för vård och forskning vid Per Dubbsgatan av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Nu har överklagandetiden passerat och planen har vunnit laga kraft. Bestämmelserna för markens användning blir därmed gällande och från kommunens sida är det grönt ljus att genomföra planen.

Detaljplanen medger ny bebyggelse i anslutning till Sahlgrenska sjukhusets akutmottagning och universitetsområdet på Medicinareberget i Göteborg. Den innebär också en förbättring för kollektivtrafiken och för cyklister och gående på Per Dubbsgatan.

– Sahlgrenska Life handlar om att stärka och utveckla samverkan mellan hälso- och sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv, för att i slutändan skapa ännu mer nytta för patienterna. Det finns ett stort värde i att olika aktörer och kompetenser kan komma samman rent fysiskt, under samma tak. Vi välkomnar därför beskedet om att detaljplanen vunnit laga kraft, säger Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Ett otroligt efterlängtat besked! Jag tror att detta kommer ge en extra skjuts i det interna projektarbetet kring Sahlgrenska Life – nu har vi tagit ett tydligt steg mot att det vi arbetat så länge och så intensivt med faktiskt kommer att hända, säger Åsa Leonhardt, tandvårdschef och projektägare för Sahlgrenska Life i Folktandvården.  

En investering för framtidens forskning

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning, vård och utbildning med ambitionen att underlätta omsättningen av nya upptäckter till konkret nytta för fler patienter. De byggnader som planeras som en del i projektet sammanlänkar Sahlgrenskaområdet med verksamheterna på Medicinareberget och skapar en unik möjlighet att samla akademi, universitetssjukvård, universitetstandvård och näringsliv på samma plats.

– Västra Götalandsregionen har en framgångsrik tradition av samverkan med omgivande aktörer, inte minst Göteborgs universitet. Sahlgrenska Life innebär en vidareutveckling av det framgångsrika arbetet. Utvecklingen inom life science går fort och kräver fortsatta satsningar, stärkt samverkan och närhet mellan vård, forskning, utbildning och näringsliv. Ytterst handlar det om att invånarna ska få tillgång till den bästa vården, idag och i framtiden, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen.

Västfastigheter ska bygga

Tre nya hus ska uppföras: ett på Sahlgrenskaområdet, ett på Medicinareberget och ett över Per Dubbsgatan som binder samman verksamheterna på berget med dem på sjukhuset. Huset på Sahlgrenska sjukhusets område byggs av Västra Götalandsregionen genom Västfastigheter.

– Det är glädjande att vi nu har en detaljplan som vunnit laga kraft. Det är en verklig milstolpe för projektet och en förutsättning för att dess vision ska kunna förverkligas, säger Hans Sandqvist, strateg på Västfastigheter.

Processen framåt

I Västra Götalandsregionen återstår att fatta beslut om investeringar kring Sahlgrenska Life. Under förutsättning att allt går enligt plan kommer de första byggnaderna stå klara för inflyttning 2027. Förberedande arbeten kan starta tidigast hösten 2022.

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats:
Sahlgrenska Life - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborgs Stads webbplats:
Änggården - Vård och forskning vid Per Dubbsgatan - Plan- och byggprojekt - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Anders Carlberg

Avdelningschef FoUU
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-01-19 09:36