Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuella västsvenska perspektiv på nationella förutsättningar

Publicerad:

Den 5 juni var gruppledarna i Västra Götalandsregionen värd för ett digitalt möte med riksdagsledamöterna från Västra Götaland. Tidigare har dessa sammankomster varit fysiska möten och medan formerna och förutsättningarna nu har ändrats, består vikten av samarbete och dialog för gemensamma västsvenska intressen i nationella frågor. Det senaste mötet hölls innan årsskiftet och förutsättningarna och läget i Västra Götaland, Sverige och världen har skakats om rejält sedan dess av den rådande pandemin.

Målsättningen med den återkommande dialogen med västsvenska riksdagsledamöter är att skicka tydliga budskap till Västra Götalands företrädare på nationell nivå för att gemensamt säkra västsvenska perspektiv på nationella frågeställningar. Nu i coronatider tillkommer dessutom att hålla varandra uppdaterade om vad som händer även på hemmaplan inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling, kulturområdet och kollektivtrafik.

- Vi uppskattar att så många ville delta för att diskutera aktuellt läge i regionen och vilka insatser som behövs både regionalt och nationellt, hälsade Johnny Magnusson, gruppledare (M) och regionstyrelsens ordförande.

Dialog om behovet av insatser med anledning av coronapandemin

Hälften av Västra Götalands sextio riksdagsledamöter deltog i dialogmötet som inleddes med korta föredragningar av regionens regionråd och därefter utrymme för riksdagsledamöternas frågor. Fokus handlade om behov av insatser på nationell och regional nivå inom hälso- och sjukvård och regional utveckling och rådande utmaningar för kulturen och kollektivtrafiken. Ledamöterna fick också en uppdatering om konjunkturläget i Västra Götaland, där det just nu är totalt 70 000 personer öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8 procent av arbetskraften i Västra Götaland.

Många frågor till Jonas Andersson (L), hälso- och sjukvårdsstyrelsen ordförande, kretsade av naturliga skäl kring Covid-19 och dess påverkan på hälso- och sjukvården, beläggningen på sjukhusen, testtagningar och arbetsmiljö. Från riksdagsledamöter kom också frågor om hur regionen ser på mer långsiktiga förändringar av vården genom digitalisering.

Stora utmaningar för kollektivtrafiken

Men utmaningarna inom kollektivtrafiken engagerade också: trängsel, kapacitet på spårvagn och buss och möjligheter att utöka båttrafiken nu när det blir hemester. VGR är tacksam för de tre statliga miljarderna, men enbart Västtrafik kommer att ha förluster på en miljard. Fler båtar kommer sättas in i skärgårdstrafiken, men det finns begränsat antal. Sommartrafik i Bohuslän = ökade antal turer. VGR ser att vi ökar andel cykelbanor som i övriga EU. Vill gärna ha statliga stöd att satsa mer på cykling!

Ny transportinfrastrukturplan på gång 

Nationell transportinfrastrukturplan är nu på gång och frågorna rörde regelförenklingar för att få i gång projekt och om stadsmiljöavtalen för att göra satsningar på depåer och elfordon.

Johnny Magnusson förde fram att han gärna ser att Göteborg - Borås finns med i ett snabbstartspaket och att delar kan sättas igång med ett kort varsel.

Besöksnäring och kultur hårt drabbade

Besöksnäringen är en av de mest utsatta branscherna, och tillsammans med restaurangbranschen och de kreativa och kulturella näringarna de som har störst förluster. Länsmuseer har ett utsatt läge, men de som är starkt beroende av biljettintäkter är hårdast drabbade. Det är otroligt svårt för alla små och medelstora företag inom besöksnäringen, inte minst i Bohuslän. Strömstad är för övrigt den kommun som har störst procentuell ökning arbetslöshet (drygt 46 procent jämfört med mars) med stor påverkan på turism- och besöksnäring och minskad gränshandel.

 

Björne Hegefeldt

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Staffan Lund

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: