Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

OECD besökte Västsverige - fokus på regional utveckling

OECD besöker Göteborg. Talare: Chris McDonald. Foto: Robin Stenström

Onsdagen den 26 april besökte OECD Västsverige och Göteborg för att samla information och studera förutsättningarna för den framtida utvecklingen i västra Skandinavien.

Delegationen med fyra representanter från OECD och flera experter, så kallade peer reviewers, från Vancouver, Barcelona och Wien träffade bland andra regionutvecklingsnämnden för samtal om vilka reformer eller frågor som Västra Götalandsregionens politiker vill lyfta i den kommande territoriella OECD-studien som bland annat omfattar Västra Götaland.

För rapporten ska OECD bland annat analysera socioekonomiska trender och tillväxtmöjligheter samt politik och strategier som främjar tillväxt. Man ska även gå igenom formella och informella styrformer och samarbeten mellan olika parter och nivåer samt analysera vad bättre integration mellan länderna skulle innebära för invånarna i form av förbättrad livskvalitet.

Besöket är det andra av två studiebesök för att genomföra en så kallad Territorial Review över området från Köpenhamn/Skåne i söder till Oslo i norr. Bakom uppdraget till OECD står Göteborg-Oslo samarbetet och den Skandinaviska Arenan, där Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Region Halland, Region Skåne, Helsingborgs stad, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune samt Østfolds fylkeskommune ingår.

Tre teman var i fokus under dagens samtal och föredragningar; attraktivitet och tillväxt, governance och samverkan samt produktivitet. Förutom regionutvecklingsnämnden, deltog representanter från bland annat Göteborgs handelskammare, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Göteborgs hamn, Varbergs kommun, Göteborgsregionen och Göteborgs stad vid studiebesöket.

Experterna från Vancouver, Barcelona och Wien delade med sig av sina erfarenheter och underströk vikten att upprätthålla goda regionala järnvägsförbindelser samt, till en attraktiv och levnadsvänlig region där människorna vill bo och trivs, dit flyttar även företagen.

Resultatet av OECD:s studier kommer att presenteras i en rapport som ska vara klar våren 2018. Syftet med rapporten är förmedla kunskap och ge en kartläggning av regionens konkurrenskraft och utvecklingspotential de kommande åren.

Förhoppningen är att OECD:s analys och rekommendationer kommer att bidra till en kraftsamling för en ökad integration mellan regionerna och städerna i västra Skandinavien. Mycket tyder på att det finns betydande vinster att göra, säger Mats Granér, enhetschef samhällsanalys.


Kontakt för mer information:

Mats Granér, enhetschef samhällsanalys Västra Götalandsregionen och ordförande västsvenska referensgruppen, mats.graner@vgregion.se

Tomas Ekberg, projektledare västsvenska delen av studien, tomas.ekberg@vgregion.se


Läs mer på studiens hemsida:
https://westernscandinavia.org/

Senast uppdaterad: 2019-07-16 16:50