Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Demokratitorg – för och med unga

Västra Götalandsregionens politiker mötte unga människor vid Demokratitorg som anordnades regelbundet på gymnasieskolor i Västra Götaland 2005-2017. 75 demokratitorg har genomförts.

Vad är ett Demokratitorg?

Demokratitorg innebär att politiker och unga människor från Västra Götalandsregionen träffas och diskuterar aktuella och angelägna frågor. Demokratitorgen bygger på metoden Påverkanstorg. Det är en mötesform med målet att alla som är med på mötet deltar i diskussionerna och att allas tankar tas tillvara – inte bara de som vågar tala inför en stor grupp.

Genom att skapa förutsättningar för en god dialog och delaktighet har ungdomarna möjlighet att ta upp sina frågor och åsikter direkt med politikerna. Politikerna får i sin tur pröva sina tankar och idéer tillsammans med en viktig målgrupp och samtidigt lyssna på hur unga människor tänker kring Västra Götalandsregionen. Syftet med Demokratitorg är inte bara att ungdomar ska få en möjlighet att kommunicera med regionpolitiker utan även att det ska finnas en plats för dialog  där de ungas frågor tas på allvar, diskuteras samt återkopplas inom en rimlig tid från det att dialogen hållits.

Hur går ett Demokratitorg till?

Man håller Demokratitorget i en stor lokal på en gymnasieskola. Man möblerar rummet med fem stationer och vid varje station finns det en eller flera politiker från Västra Götalandsregionen och en samtalssekreterare som skriver upp det som sägs. Vid varje station diskuteras en fråga eller ett ämne, allt ifrån kollektivtrafik, ungas hälsa, kulturmöjligheter, klimat och miljö till mer allmänna frågor om vad som krävs för att Västra Götaland ska vara en attraktiv plats att leva och bo i.

40-60 elever medverkar varje gång och besöker gruppvis alla stationerna. Samtalssekreteraren antecknar det som elever och politiker säger. Anteckningarna visas direkt på en projektorduk så att alla ser vad som skrivs ner. Efter Demokratitorget sammanställs anteckningarna i en rapport som kan användas som underlag för vidare diskussion bland regionpolitiker och deltagande skolor.

Många elever och politiker som medverkat har varit positiva till Demokratitorgen.

Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning ansvarar för att genomföra Demokratitorgen.

Katrin Urbäck


Senast uppdaterad: 2023-01-13 13:06