Patientnämnden

Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

 

Kontakta oss

Telefon och telefontid: 010-441 20 00 (med reservation för avvikelser)
måndag - fredag kl. 09.00-11.00
tisdag - torsdag kl. 13.00 - 15.00
       
OBS! Den 7 februari har kansliet utbildningsdag och har därför inga telefontider.

Postadress: Patientnämndernas kansli, 413 45 Göteborg
                                                                                                                     
E-post: E-postadress
Tänk på att inte skicka uppgifter om din eller annans hälsa eller personuppgifter via e-post.

Blankett för anmälan till Patientnämnden

På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du logga in och göra en elektronisk anmälan:1177 Vårdguiden

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36