Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Budget 2021

I juni beslutade regionfullmäktige att anta den GrönBlå politiska ledningens (M, C, KD, L, MP) budgetförslag för år 2021. På grund av den pågående pandemin är de ekonomiska förutsättningarna osäkra för nästa år. De styrande partierna planerar därför att återkomma med en kompletterande budget med beslut i fullmäktige i november 2020.

Det är regionfullmäktige som beslutar om Västra Götalandsregionens budget. Fullmäktige ger de övergripande ramarna för verksamheten och vilken inriktning verksamheten ska ha det kommande året. I budgeten står det bland annat vilka satsningar som politikerna vill ska genomföras eller startas under året.

När fullmäktige beslutat om budgeten startar arbetet med detaljerna för varje nämnd och verksamhet. Först i slutet av hösten, när nämnderna beslutat om sina detaljbudgetar, vet verksamheterna hur mycket pengar de fått till den egna verksamheten.

Övriga budgetförslag 2021

Alla partier med representation i regionfullmäktige kan lämna in förslag till budget för det kommande året. Förutom ledningspartiernas gemensamma förslag lämnade Sverigedemokraterna och Demokraterna egna budgetförslag till fullmäktige för debatt och beslut. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valde att avvakta med förslag med hänvisning till den pågående pandemin. De båda partierna planerar att återkomma med förslag under hösten2020.

Budgeten under pågående pandemi

På grund av den pågående coronapandemin är det ekonomiska läget svårt att förutsäga. Både Västra Götalandsregionens intäkter och kostnader påverkas av läget i det svenska samhället och i världen. Både den beslutade budgeten och budgetförslagen från de andra partierna bygger på de prognoser, från bland andra Sveriges kommuner och regioner, som fanns när förslagen togs fram. Prognoserna är mer osäkra än någonsin.


Senast uppdaterad: 2022-01-19 15:11