Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Påverkar din vardag

Vad handlar regionvalet om?

Regionvalet i Västra Götaland handlar om sådant som påverkar dig och din vardag. Bland annat när du besöker sjukhuset, vårdcentralen och folktandvården. Eller när du reser med bussen, spårvagnen eller pendeltåget. Västra Götalandsregionen är också med och planerar och finansierar regionala vägar i länet som du färdas på. Regionen driver folkhögskolor och naturbruksgymnasier samt arbetar med miljö, folkhälsa och mänskliga rättigheter. Göteborgs Botaniska trädgård, flera muséer, GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker och Film i Väst är också en del Västra Götalandsregionen. 55 000 anställda jobbar med detta, och mycket mer. Och alla verksamheter styrs av cirka 1100 politiker, som du får vara med att välja i regionvalet.

Nästan alla som bor i Västra Götaland betalar skatt till Västra Götalandsregionen. Regionvalet påverkar hur dina skattepengar används. De partier som får flest röster får flest platser i regionfullmäktige. Det är regionens högst beslutande organ som fattar beslut kring övergripande frågor såsom skattesats och budget.

Så mycket betalar du i skatt

På varje intjänad hundralapp betalar du som bor och är skriven i länet 11,48 kronor i regionskatt, som dras tillsammans med de andra skatterna. Dessa 11,48 kronor fördelas på Västra Götalandsregionens olika verksamheter. Och det är verksamheter som ska bidra till ett livskraftigt Västra Götaland. Regionskatten finns till för att människor som bor i länet ska må bra och ha ett gott liv. 

Verksamhetsområden i VGR

Cirka 85 procent av regionens totala budget går till hälso- och sjukvård, både offentlig och privat.

Hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionen ansvarar för att du ska få den sjukvård du behöver. 

 

Verksamheter inom hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen

Sjukhusen är den avgjort största verksamheten men i Västra Götaland finns även 200 vårdcentraler som finansieras via regionskatten och Västra Götalandsregionen. Vårdcentralerna bedrivs både i egen och, genom vårdvalet, i privat regi.

Visste du att...

  • Det varje dag föds fler än 50 barn på våra sjukhus
  • Det varje dag görs ungefär 11 800 besök på våra vårdcentraler

Regional utveckling

Västra Götalandsregionen jobbar för att Västra Götaland ska utvecklas. Det innebär fler framgångsrika företag, nya jobb och förbättrade kommunikationer. Men också ett rikt kulturliv, fler utbildningstillfällen och en minskad miljö- och klimatpåverkan.

Verksamheter inom regional utveckling i Västra Götalandsregionen

Visste du att...

  • Det varje dag kommer i snitt 1005 personer till varje föreställning på GöteborgsOperans stora scen 
  • 1 850 personer besöker Göteborgs botaniska trädgård varje dag

Kollektivtrafik

Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken i länet och för en utveckling som ska främja boende i regionen, ge positiva effekter på tillväxt, klimat, stadsmiljö och mycket annat.

Antal fordon i Västtrafiks fordonsflotta

Sveriges tre demokratiska nivåer

I Sverige har vi tre demokratiska nivåer för att styra landet som utses i allmänna val. Riksdagsval på nationell nivå, region- och landstingsval på regional nivå och kommunalval på lokal nivå. Riksdagen utser regeringen som i sin tur styr Sverige och de statliga myndigheterna. Kommunerna ansvarar för lokal samhällsservice, bland annat skola, socialtjänst och äldreomsorg. Regionernas och landstingens viktigaste uppgift är hälso- och sjukvård. Men även kollektivtrafik, kultur, regional utveckling och mycket annat inom sitt geografiska område. 

riksdagsval
regionval
kommunalval

Sverige styrs i tre nivåer som alla utses i allmäna val.


Senast uppdaterad: 2018-06-29 16:16