Regionvalet 2018

Regionval

Den 9 september 2018 var det val till regionfullmäktige i Västra Götaland. Valet sker var fjärde år, samtidigt som valet till Riksdagen och kommunfullmäktige. Efter regionfullmäktiges sammanträde den 23 oktober är det nu klart vilka som leder Västra Götalandsregionen denna mandatperiod - Grönblå Samverkan.

Valresultatet är grunden för vem som kommer att styra VGR de kommande fyra åren. Hittills i VGR:s historia har inget parti fått egen majoritet och så visar valresultatet att det inte heller blir efter årets val.

Den 23 oktober sammanträdde det nya regionfullmäktige för första gången för mandatperioden 2018-2022. Fullmäktige valde ordförande samt förste och andre vice ordföranden. Fullmäktige valde även regionstyrelse och valberedning med mera. 

Valresultat

Efter att samtliga valdistrikt i Västra Götaland räknats och resultatet fastställts är fördelningen av mandaten som bilden nedan visar. Ett nytt parti tar i och med årets val plats i fullmäktige, Göteborgsbaserade Demokraterna. Med sina 3,44 procent av rösterna passerade partiet valspärrens tre procent och får fem platser i fullmäktige. Socialdemokraterna har fått flest röster, 26,95 procent och 41 mandat, därefter Moderaterna 18,55 procent och 28 mandat. Sverigedemokraterna är tredje största parti med 12,82 procent av rösterna och 20 mandat.

Bilden: procentfördelning i regionvalet

Bilden: mandatfördelning i regionfullmäktige.

De styr VGR till 2022

I och med regionfullmäktiges val av styrelse den 23 oktober är det nu klart att koalitionen "Grönblå Samverkan", som består av allianspartierna och miljöpartiet, fortsätter att leda VGR även de kommande fyra åren men nu i minoritet. Grönblå Samverkan får tillsammans 68 av 149 mandat i fullmäktige och 7 av 15 platser i regionstyrelsen.

Bilden: Blögrön Samverkans andel av mandaten i regionfullmäktige

På vår sida "efter valet" kan du läsa mer om vad som kommer att hända den närmaste tiden efter valet. Här finns hela tidtabellen för möten och val mm.

Länsstyrelsens valprotokoll

Information om valet på flera språk

Ett informationsblad med kortfattad information om regionvalet med rubriken "Du kan påverka din vardag – rösta i regionvalet!" finns översatt till 8 olika språk:

Mer om val, region och skatt mm

Vill du veta mer om hur det hänger ihop? I informationsbladet har vi samlat mer information om Västra Götalandsregionen, regionskatten, vad pengarna går till samt lite om hur sverige styrs och skillanden mellan län, landsting och region.

Läs mer om region-/landstingsvalet i Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2018-10-24 11:58