Regionvalet 2018

Regionval

Den 9 september 2018 var det val till regionfullmäktige i Västra Götaland. Valet sker var fjärde år, samtidigt som valet till Riksdagen och kommunfullmäktige. Eftersom rösterna för region-/landstingsvalen räknas sist dröjer det innan resultatet är helt klart. Det kan ta upp till en vecka innan den slutgiltiga sammanräkningen är färdig. Dock finns ett preliminärt resultat som redovisas nedan. Det slutgiltiga resultatet kommer att publiceras så snart det är klart.

Valresultatet är grunden för vem som kommer att styra VGR de kommande fyra åren. Hittills i VGR:s historia har inget parti fått egen majoritet och det preliminära resultatet visar att det blir så även efter detta val. Så, trots att vi får ett reslutat kan det ta ett tag tills vi vet vilka partier som kommit överens om och får förtroendet att leda VGR. Helt säkert vet vi först när det nya fullmäktige sammanträder och väljer styrelse den 23 oktober.

Valresultat

Samtliga valdistrikt i Västra Götaland är nu räknade. Resultatet är fastställt och publicerat på valmyndighetens hemsida. Fördelningen av de 149 mandaten i fullmäktige är nu klar.

Ett nytt parti tar i och med årets val plats i fullmäktige, Göteborgsbaserade Demokraterna. Med sina 3,44 procent av rösterna passerade partiet valspärrens tre procent och får fem platser i fullmäktige. Socialdemokraterna har fått flest röster, 26,95 procent och 41 mandat, därefter Moderaterna 18,55 procent och 28 mandat. Sverigedemokraterna är tredje största parti med 12,82 procent av rösterna och 20 mandat.

Bilden: procentfördelning i regionvalet

Bilden: mandatfördelning i regionfullmäktige.

Vem som kommer att styra Västra Götalandsregionen de kommande fyra åren blir klart först den 23 oktober när fullmäktige väljer styrelse vid sitt första sammanträde för perioden. 

På vår sida "efter valet" kan du läsa mer om vad som kommer att hända den närmaste tiden efter valet. Här finns hela tidtabellen för möten och val mm.

Länsstyrelsens valprotokoll

Information om valet på flera språk

Ett informationsblad med kortfattad information om regionvalet med rubriken "Du kan påverka din vardag – rösta i regionvalet!" finns översatt till 8 olika språk:

Mer om val, region och skatt mm

Vill du veta mer om hur det hänger ihop? I informationsbladet har vi samlat mer information om Västra Götalandsregionen, regionskatten, vad pengarna går till samt lite om hur sverige styrs och skillanden mellan län, landsting och region.

Läs mer om region-/landstingsvalet i Västra Götaland