Regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Kalender

23
aug

Regionutvecklingsnämnd

Starttid:
Plats: VGR - Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg
19
sep

Regionutvecklingsnämnd

Starttid:
Plats: VGR - Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg
21
sep

Naturbruksstyrelse

Starttid:
Plats: Naturbrukskansliet
Ort: Skövde
24
okt

Naturbruksstyrelse

Starttid:
Plats: Naturbruksskolan Sötåsen
Ort: Töreboda
25
okt

Regionutvecklingsnämnd

Starttid:
Plats: VGR - Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg