Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2016-11-03 Dialog om psykisk ohälsa hos unga i Hova

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden genomförde en dialogaktiviteter vid familjemässa i Hova 23november 2016  i samband med temavecka med kultur och hälsa som tema. Aktiviteten utgår från nämndens mål- och inriktningsdokument och handlingsplan för kommunikation.

Syfte, målgrupp och metod

Syftet med aktiviteten var att fördjupa kunskapen om varför unga mår dåligt, vilka orsakerna är och på vilket sätt hälso- och sjukvården kan förebygga psykisk ohälsa.

Målgruppen nämnden ville nå var ungdomar 13-25 år och deras familjer.

Delaktigheten nämnden ville uppnå var konsultation/dialog.

Metoden som valdes var dialog i samband med familjemässa. Målgruppen för mässan var familjer med barn i åldern 0-18 år. Nämndens deltagande annonserades i samband med marknadsföring av mässan. Beachflaggor och bord ställdes ut och plåster delades ut för att locka folka att stanna och prata. Längre samtal dokumenterades och relevanta synpunkter antecknades.

Grundfrågeställningarna var:

 • Vad tycker du behövs för att förebygga psykisk ohälsa bland unga?
 • Vad kan sjukvården göra?

Därutöver ställdes följdfrågorna; vart skulle du vända dig om du mår psykiskt dåligt? Vad tror du det beror på att unga mår psykiskt dåligt? Vad betyder begreppet psykisk ohälsa för dig? Tror du att psykisk ohälsa bland unga ökar?

Medverkade från nämnden var: Anette Karlsson, Rezkar Mohamed och Lars Glad.

Resultat

Ledamöterna samtalade med ungefär 25 personer under kvällen. Många diskussioner skedde i grupp och en stor del av synpunkterna kom från personer med utländsk härkomst.

Synpunkterna som dokumenterades var:

 • Vuxenstöd kräver engagemang
 • Mycket press kring utseende och resultat (flera synpunkter)
 • Förutom egen stress också stressade föräldrar som inte hinner/orkar med sina barn
 • Mer vuxenstöd på alla plan
 • Så fort man observerar att barnet/ungdomen inte mår bra måste man lyssna, visa kärlek och respekt
 • Vara lyhörd, lyssna färdigt och inte väga in egna åsikter
 • Bjuda in till samtal med vuxna och ungdomar gemensamt
 • Tidiga insatser och föräldrautbildningar, gärna innan tioårsåldern
 • Skapa mötesplatser
 • Stärka föräldrarna
 • Fysiska mötesplatser
 • Föräldracaféer
 • Minska nättiden
 • Tufft att vara tonåring
 • Allt ska vara roligt, men liver är inte roligt hela tiden
 • Alla måste vara delaktiga från skola och sjukvård
 • Utbilda mer i tidiga åtgärder
 • Föräldrar på skolan

Förslag utifrån dialogerna

Skapa mötesplatser genom Folkhälsoråden för vuxna och barn. Även idén med café för föräldrar skulle kunna genomföras.

Uppnåddes syftet?

Nämndens övergripande syfte med medborgardialog

Medborgardialogen syftar till att öka de förtroendevaldas kunskap om invånarnas behov och förutsättningar. De inhämtade kunskaperna ska användas som ett av flera underlag inför nämndens beslut. Nämndens medborgardialog syftar också till att skapa delaktighet och förtroende hos invånarna. Genom en större delaktighet ökar förståelsen och legitimiteten för den demokratiska beslutsprocessen.

Delvis. De förtroendevalda fick bra dialoger och inhämtade kunskap.

Arbetsgruppens syfte och önskade målgrupp för aktiviteten

Syfte: Syftet med aktiviteten var att fördjupa kunskapen om varför unga mår dåligt, vilka orsakerna är och på vilket sätt hälso- och sjukvården kan förebygga psykisk ohälsa.

Målgrupp: ungdomar 13-25 år och deras familjer.

Delvis. Mest samtal med vuxna. Flera förslag på hälsofrämjande aktiviteter för unga.


Senast uppdaterad: 2017-03-02 16:05