Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2016-05-02 Akuten Lidköpings Sjukhus

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden genomförde en dialogaktivitet på akuten Skaraborgs Sjukhus Lidköping 2 maj 2016. Aktiviteten utgår från nämndens mål- och inriktningsdokument och handlingsplan för kommunikation.

Syfte, målgrupp och metod

Syftet med aktiviteten var att fördjupa kunskapen kring invånare som söker ”fel” vårdnivå och befinner sig på akuten trots att deras åkomma kunde omhändertas på annan vårdnivå. Genom att fördjupa kunskapen om varför man söker fel nivå kan nämnden söka lösningar så att invånare söker sig till rätt vårdnivå från början.

Målgruppen nämnden ville nå var invånare som söker akut vård och triageras lågt, eller anhörig till denna.

Delaktigheten nämnden ville uppnå var konsultation/dialog.

Metoden som valdes var dialog utanför sjukhusets lokaler i Lidköping. Personalen var informerad om aktiviteten och kunde vara behjälplig med att ”göra reklam” för att politikerna fanns på plats för att samla in synpunkter. Beachflaggor, affischer och bord ställdes ut utanför sjukhusbyggnaden.

Plåster delades ut för att locka folka att stanna en stund och prata och de som besökt eller var på väg till akuten fick svara på en kort enkät.

Medverkade från nämnden var: Anette Carlsson, Roland Wanner, Dan Hovskär, Anita Löfgren, Kenneth Carlsson, Marianne Bonnevier, Evalena Öman, Rezkar Mohamed.

Resultat

Fler medborgare förde dialog med nämnden än vid pilottillfället i januari. Cirka 150 personer passerade, både besökare/anhöriga till akuten, men även andra sjukhusbesökare och någon personal. Synpunkter som samlades in av akutenbesökare och övriga var:

  • De flesta tyckte 1177 fungerade bra, men långa väntetider - mellan 25 minuter och upp till en timma innan svar.
  • Många äldre vet inte vad 1177 är och använder det inte.
  • Personalen på akuten blir fortfarande uppringda av 1177 för att dom vill boka in patienter. Ett irritationsmoment som tar tid då man inte gör detta längre. 
  • Svårt att få hjälp på vårdcentralen, svårt att komma fram.
  • När man väl kommer in så fungerar akutvården mycket bra.
  • Lång väntetid på behandling på sjukhuset.
  • Några klagade på dåligt bemötande och andra berömde personalens insatser.
  • Lokala frågor, patienter är rädda om sitt sjukhus
  • Nya p-automaterna som de äldre inte kan hantera. Dessutom tekniskt strul för dagen.

Enkäten som delades ut till akutenbesökare besvarades av 26 personer. Av dem hade 8 stycken (31%) ringt till 1177 innan besöket. Flera av de som ringt 1177 kommenterade att det var alldeles för lång kö, några la till och med på och åkte till sjukhuset istället.

9 stycken (35%) av de som svarade hade gjort tidigare besök på akuten de senaste 24 månaderna. Och många hade haft annan kontakt med vården. 

Uppnåddes syftet?

Nämndens övergripande syfte med medborgardialog Medborgardialogen syftar till att öka de förtroendevaldas kunskap om invånarnas behov och förutsättningar. De inhämtade kunskaperna ska användas som ett av flera underlag inför nämndens beslut. Nämndens medborgardialog syftar också till att skapa delaktighet och förtroende hos invånarna. Genom en större delaktighet ökar förståelsen och legitimiteten för den demokratiska beslutsprocessen.

Upplevelsen var att de som passerade var glada över att få ge sin syn på vården och politikerna bemöttes positivt. I mindre skala synliggjorde aktiviteten den politiska processen och skapade delaktighet och förtroende hos invånarna. Kunskapen som inhämtades var inte ny eller fördjupad.

Arbetsgruppens syfte och önskade målgrupp för aktiviteten

Syfte: Ta reda på varför medborgare söker ”fel” vårdnivå och om de först kontaktar 1177? Med kunskap om varför medborgarna söker som de gör kan nämnden söka lösningar för att få folk på rätt vårdnivå.

Målgrupp: Invånare eller anhörig till som söker akut vård efter triagering, utan att anlända med ambulans.

Syfte och målgrupp uppnåddes inte helt, det blev mer en diskussion om 1177. Andelen akutenbesökare som lämnade synpunkter var färre än övriga besökare till sjukhuset. Aktiviteten gav dock delvis svar på frågan varför medborgare i hög grad besöker akuten – det är inte på grund av okunskap, utan för att de andra ingångarna till vård inte fungerar, tillgängligheten brister inom 1177 och vårdcentral.

Uppföljning

Aktiviteten kommer återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden och resultat publiceras på www.vgregion.se/hsn/medborgardialog.

Dessutom önskar arbetsgruppen fördjupa kunskapen om 1177 och långa svarstider genom studiebesök och samtal med personal på 1177. Detta för att ta reda på vad 1177 ser som orsak till långa svarstider.

Utvärdering av metoden

De förtroendevaldas synpunkter på dialogaktiviteten:

”Jag tror inte att det enbart är mängden besökare som är viktigt utan bara det faktum att vi var där var bra. Medborgarna fick se vilka vi var - och att politiker inte bara går ut under valrörelse utan att vi bryr oss även en helt vanlig måndag.” 

”Bättre synlighet, fler postrar att klistra upp.”


Senast uppdaterad: 2017-03-02 14:26