Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2016-12-02 Medborgardialog i Lysekil

Föräldrar med barn 0-6 år mötte ledamöter från Hälso -och sjukvårdsnämnden norra. Med fanns också en journalist från LysekilsPosten.

Mötet ägde rum i Familjens Hus lokaler på Badhusberget i Lysekil. Däri ryms verksamheter som;

  • Öppna förskolan för barn 0-6 år där de kan leka, måla, sjunga, baka och möta andra barn två dagar i veckan. Ute kan de leka på gräsmattan och på en stor balkong.
  • Familjeförskolan som ger extra stöd till familjer som har det svårt.
  • Socialtjänsten; -fältverksamheten möter och bistår ungdomar och deras föräldrar vid närbelägna Gullmarens högstadieskola,  -utbildningar om föräldrarätt och innebörden av barnkonventionen, -socialtjänstens familjebehandlare nyttjar lokalerna
  • Språkundervisning för kvinnogrupper från Somalia och Syrien. "Tolk är det inte tal om utan det är andra hjälpmedel som används"
  • Barnavårdscentralen = BVC, Mödravårdscentral = MVC.  Barnmorskor och barnpsykolog nyttjar lokalerna i undervisningssyfte. Bra samarbete med Familjens hus.
  • Babycafé där föräldrar kan mötas både under tiden för graviditet och fram till att barnen är ett år.

Föräldrautbildningar och andra verksamheter i kommunen som arbetar med barn och föräldrar äger rum i lokalerna.

Ingen kostnad, ingen anmälan. Det erbjuds social samvaro samt stöd och vägledning i föräldrarollen. Var och en väljer själv när de vill komma med sina barn under de angivna öppettiderna. Nyanlända blivande föräldrar och föräldrar hittar så småningom till dessa verksamheter där de kan få mycket hjälp med att förstå hur det svenska samhället fungerar och där de kan finna kontakt och gemenskap med nya vänner. Skilda erfarenheter delas till glädje och nytta och för vissa personer kan det utgöra en trygghet. Vi förstod att det föreligger behov av stödpersonal, brobyggare som kan två språk och känner till hur det svenska samhället fungerar, för kommunikationen. Ty, den ekonomiska situationen tillåter inte att tolk anlitas. Nu får barnen ibland träda in och det är inte alltid en bekväm situation för dem.

Vi fick oss beskrivet att föräldrarna får stort förtroende för personalen och ibland blir de rådfrågade i medicinska ärenden. Sådana ärenden som det kan vara svårt för unga människor att vidarebefordra/översätta när de inte förstår problemens art. Vid vårt besök var det denna dag ovanligt få som tagit sig till den öppna förskolan. Enligt Lise-Lotte Strandberg, förskollärare, är det vanligtvis 25-30 personer. En engelsktalande mamma med son, en mamma med två barn och ett afrikanskt ursprung och två svenskfödda med sammanlagt fem barn varav två bebisar träffade vi från HSNN. Sammanlagt tolv personer.

Merparten av personalen på de olika kommunala verksamheterna samarbetar bra med familjens hus. Lise-Lott Strandberg önskar för Familjens hus;

  • ett mer centralt läge, nära sjukhuset, på mark som är kommunal 
  • samt ett liknande hus i Brastad.

Familjens hus är populärt i Lysekil. Cirka 90 % av föräldrar och barn kommer bortanför Badhusberget. Familjens Hus invigdes den 4 oktober 2015.  Innan dess träffades föräldrarna på ett enda café som hade så bred entré att barnvagnarna kunde passera. Nu är de så glada över samlingsplatsen med alla de välorganiserade aktiviteterna. Vid frågan om de saknar något får vi till svar: - "en ny lekplats på mjukt underlag med nya pålitliga grejer såsom de har det i Uddevalla. Den plats för lek som finns i Lysekil är i inte anpassad för små barn. Annars är allt jättebra".

Kenneth Carlsson lämnade skrift med information om HSNN, plåster och pennor från nämnden.


Senast uppdaterad: 2017-03-02 16:15