Äldre protokoll från personalutskottet

Om du söker ännu äldre protokoll, kontakta diariet via regionstyrelsen@vgregion.se

Från sammanträden före 2017