Folkhälsokommittén

Folkhälsokommitténs uppdrag är att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med företrädare för verksamheter inom Västra Götalandsregionen, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer ska kommittén utveckla metoder för folkhälsoarbetet, följa upp folkhälsoinsatser och sprida erfarenheter.

Kalender

01
jun

Folkhälsokommitté

Starttid:
Plats: Meddelas via kallelsen
Ort:
21
sep

Folkhälsokommitté

Starttid:
Plats: Meddelas via kallelsen
Ort:
25
okt

Folkhälsokommitté

Starttid:
Plats: Meddelas via kallelsen
Ort:
30
nov

Folkhälsokommitté

Starttid:
Plats: Meddelas via kallelsen
Ort:

Kontakt

Ordförande
Gunnel Adler
E-postadress

Vice ordförande
Håkan Linnarsson
E-postadress

Ansvarig tjänsteman
Elisabeth Rahmberg (folkhälsochef)
E-postadress

Nämndsekreterare
Ann-Sofie Mellqvist
E-postadress