Folkhälsokommittén

Folkhälsokommitténs uppdrag är att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med företrädare för verksamheter inom Västra Götalandsregionen, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer ska kommittén utveckla metoder för folkhälsoarbetet, följa upp folkhälsoinsatser och sprida erfarenheter.

Kalender

04
sep

Familjecentralsdialog i Sjuhärad: Familjecentralerna som nav för samverkan kring stöd i föräldraskapet!

Starttid:
Plats: Pulsen konferens
Ort: Borås
21
sep

Folkhälsokommitté

Starttid:
Plats: Meddelas via kallelsen
Ort:
25
okt

Folkhälsokommitté

Starttid:
Plats: Meddelas via kallelsen
Ort:
30
nov

Folkhälsokommitté

Starttid:
Plats: Meddelas via kallelsen
Ort: