Beredningen för hållbar utveckling (BHU)

Beredningen för hållbar utveckling är ett politiskt samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner i frågor kring hållbar utveckling.

Informell samverkan mellan region och kommuner

BHU är ett organ för informell samverkan. Det betyder att dess arbetsformer inte regleras i kommunallagen och att beredningen inte har någon självständig beslutanderätt utan dess uppgift är att diskutera frågor där det finns gemensamma beröringspunkter och där det är klokt att region och kommuner samråder. Dessa samrådsdiskussioner utgör sen underlag för regionstyrelsens beslut i vissa strategiska frågor med betydelse för en hållbar utveckling.

Beredningens uppdrag som samverkansorgan med kommunerna inskränker inte regionens olika nämnders ansvar för att samverka med kommunerna inom sina respektive områden.

Områden för samverkan

Strategiska frågor för långsiktig utveckling av Västra Götaland

  • Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor
  • Kulturfrågor
  • Miljö- och klimatfrågor
  • Näringslivsfrågor
  • Forsknings- och utvecklingsfrågor
  • Kompetensutvecklingsfrågor

Styrning och prioriteringar inom strategi för tillväxt ch utveckling i Västra Götaland, VG2020 sker genom BHU.

VG2020

Kalender 2017

2017  

Presidium 27 okt 10.30 - 12.30

BHU 14 nov 10.30 - 14.30

Presidium 24 nov 13.00 - 14.00

Västgruppen 11 dec 13.00-17.00   

BHU 19 dec 10.30 - 14.30

2018

Presidium 22 feb 10.30 - 12.30

BHU 13 mars 10.30 - 14.30

Presidium 4 maj 10.30 - 12.30

BHU 22 maj 10.30 - 14.30

Presidium 28 sep 10.30 - 14.30

BHU 16 okt 10.30 - 14.30

Presidium 9 nov 10.30-14.30

BHU 20 nov 10.30 - 14.30

Kontakt

Politiker i BHU

Regionstyrelsen: E-postadress

Maria Berhe

Mötessekreterare BHU
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33