Tillkännagivande:Styrelsen för Skraborgs Sjukhus, sammanträde 2018-04-26;protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum

 2018-04-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-05-07

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-05-28

Förvaringsplats för protokollet

 Skaraborgs Sjukhus Skövde

Sekreterare

Lisbeth Jinnestål Fernow