Tillkännagivande: styrelsen för NU-sjukvården sammanträde 2018-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för NU-sjukvården

Sammanträdesdatum

 2018-02-01 

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-02-14

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet

 Ledningskansliet, NÄL, Trollhättan

Sekreterare

Karin Alexandersson

Senast uppdaterad: 2018-02-14 09:52