Tillkännagivande: styrelsen för Angereds Närsjukhus, sammanträde 2018-04-23; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

styrelsen för Angereds Närsjukhus 

Sammanträdesdatum

2018-04-23

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-05-09 

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Vänersborg

Sekreterare

Anna Eriksson