Tillkännagivande: Styrelsen för Angereds Närsjukhus, sammanträde 2018-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för Angereds Närsjukhus 

Sammanträdesdatum

2018-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-02-14 

Datum då tillkännagivandet tas ned

2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Regionnes Hus, Vänersborg

Sekreterare

Anna Eriksson

Senast uppdaterad: 2018-02-14 10:25