Tillkännagivande: styrelsen för Alingsås lasarett, sammanträde 2018-04-26; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 styrelsens för Alingsås lasarett

Sammanträdesdatum

 2018-04-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-05-07

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-05-28

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Sekreterare

Ulla Andersson